Wat is er nieuw in PowerApps?What's new in PowerApps

Zie Veelvoorkomende problemen en oplossingen voor meer informatie over bekende beperkingen.For information about known limitations, see Common issues and resolutions.

Notitie

Releases worden geleidelijk uitgebracht gedurende enkele dagen.Releases are rolled out over several days. Wellicht wordt nieuwe of bijgewerkte functionaliteit niet direct weergegeven.New or updated functionality may not appear immediately.

12 februariFeb. 12

 • De volumeregeling voor het afspelen van ingesloten video- en audiobestanden is nu inline.The volume control for embedded video and audio playback is now inline. Gebruikers moeten geluid voortaan dempen via de volumeregeling in plaats van te klikken of tikken op een knop.To mute playback, instead of clicking or tapping a button, users must now use the volume control to lower the volume.

7 februariFeb. 7

 1. De eigenschappen voor in-/uitzoomen, helderheid en contrast zijn verwijderd uit de besturingselementen voor de camera en streepjescodescanner.Removed the Zoom, Brightness, and Contrast properties from the Camera and Barcode scanner controls.
 2. Het probleem waarbij de ruimte voor gebruikersinvoer werd beperkt door de knop Wissen op besturingselementen voor tekstinvoer, is opgelost.Fixed the issue where Clear buttons on Text input controls limit the space alloted for user input. Als gevolg van deze oplossing wordt de eigenschap voor de knop Wissen op een besturingselement voor tekstinvoer alleen ondersteund voor de webbrowsers Microsoft Edge (meest recente versie) en Internet Explorer 11.As a result of this fix, the Clear property of a Text input control is supported only in Microsoft Edge (latest version) and Internet Explorer 11 web browsers.
 3. Er zijn toegankelijkheidsverbeteringen toegevoegd voor besturingselementen voor multimedia.Added accessibility enhancements to multimedia controls.

31 janJan. 31

 1. Voeg ondertiteling toe aan Video-besturingselementen.Add closed captions to Video controls.
 2. Verbeterde foutafhandeling in PDF Viewer-besturingselementen.Improved error handling in PDF Viewer controls.

18 janJan. 18

 1. PowerApps voor iOS en Android ondersteunt nu de integratie met Microsoft Authenticator.PowerApps for iOS and Android now supports integration with Microsoft Authenticator.
 2. Een keuzelijst met invoervak vervangt het SharePoint-besturingselement voor zoeken in formulieren en een nieuwe sjabloon voor gegevenskaarten voor opzoekvelden met één keuzemogelijkheid is standaard geselecteerd in PowerApps Studio.A combo box replaces the SharePoint lookup control in forms and a new data card template for single-select lookup fields is selected by default in PowerApps Studio.
 3. Binnen een keuzelijst met invoervak ziet u alle items in een lange lijst met verbeterde leesmodus.Within a combo box, see all items in a long list with enhanced Read mode.
 4. Stel de grootte van de limiet in voor opslag van lokale records, tot een maximum van 2000 records in niet-delegeerbare query’s.Control the size of the local record limit store up to a maximum of 2000 records in non-delegable queries. (Experimentele functie)(Experimental feature)

5 janJan. 5

8 decDec. 8

 1. Voorwaardensjablonen voor regels leiden algemene eigenschappen van een besturingselement af (zoals Tekst of Waarde).Condition templates for rules infer common properties of a control (such as Text or Value).
 2. Stop met het weergegeven van het bevestigingsdialoogvenster Acties definiëren bij het definiëren van regelacties.Stop displaying the Defining actions confirmation dialog box when defining rule actions.

13 novNov. 13

 1. Selecteer meerdere waarden voor hetzelfde veld in de SharePoint-lijsten.Select multiple values for the same field in SharePoint lists.
 2. U kunt nu de Bijlage weergeven en downloaden in SharePoint-lijsten.View and download attachment in SharePoint lists.
 3. Pas SharePoint-lijstformulieren aan met PowerApps.Customize SharePoint list forms using PowerApps.

10 novNov. 10

 • Wijzig de naam van regels in een app en geef regels weer wanneer het geselecteerde besturingselement binnen de regelvoorwaarde valt.Rename rules in an app and show rules when the selected control is in the rule condition.

30 oktoberOct. 30

 1. Alle regels weergeven in een app, niet alleen die voor het geselecteerde besturingselement.Show all rules in an app, not just those for the selected control.
 2. Pictogrammen toegevoegd waarom veel werd gevraagd door app-makers.Add icons that app creators requested the most.
 3. Verbeterde prestaties van apps op Android- en iOS-apparaten.Improved performance of apps on Android and iOS devices.

20 septemberSept. 20

 1. Nadat u voor het eerst een app hebt opgeslagen, worden aanvullende wijzigingen standaard elke twee minuten automatisch opgeslagen.After you save an app for the first time, additional changes are saved every two minutes automatically by default.
 2. Maak gemakkelijk regels voor voorwaardelijke opmaak zonder expressies te schrijven – stel gewoon uw voorwaarde in en ontwerp de resultaten vervolgens rechtstreeks op het PowerApps-canvas.Easily create rules for conditional formatting without writing expressions - just set your condition and then design the results right on the PowerApps canvas.
 3. Configureer formulieren, galerieën en gegevenstabellen nog gemakkelijker met een gegevensdeelvenster van volledige hoogte dat verschijnt wanneer er een besturingselement wordt toegevoegd.More easily configure forms, galleries, and data tables with a full-height data pane that pops out when a control is added.
 4. Krijg contextgevoelige snelle tips voor het maken van een app, of u nu vanuit een lege app, een sjabloon, een gegevensbron of SharePoint begint.Get contextual quick-tips to help you create an app, whether starting from a blank app, a template, a data source, or SharePoint.

6 septemberSept. 6

 1. Voor apps die u maakt, kunt u het gebruik bijhouden in een ingesloten dashboard uit Power BI.For apps that you create, track usage in an embedded dashboard from Power BI.
 2. Gebruik een scheidingsteken om een teksttekenreeks op te splitsen met behulp van de functie Split.Use a delimiter to break a text string into parts by using the Split function.