Een app naar een eerdere versie herstellenRestore an app to a previous version

In dit artikel wordt beschreven hoe u een app kunt herstellen naar een vorige versie die vanuit uw PowerApps-account was opgeslagen in de cloud.This article shows you how to restore an app to a previous version that was saved to the cloud from your PowerApps account.

Een app herstellen vanuit uw accountRestore an app from your account

  1. Open powerapps.com en klik of tik in de linkernavigatiebalk op Apps.Open powerapps.com, and then click or tap Apps in the left navigation bar.

  2. (optioneel) In de linkerbovenhoek kunt u de lijst met apps filteren, zodat alleen uw eigen apps worden weergegeven, of alleen de apps waaraan u hebt bijgedragen.(optional) Near the upper-left corner, filter the list of apps to show only those apps that you own or only those apps to which you contribute.

    Opmerking: als de app die u wilt herstellen niet wordt weergegeven, controleer dan of u in de juiste omgeving bent.Note: If the app that you want to restore doesn't appear, make sure that you're in the right environment.

  3. Klik of tik vlakbij de rechterrand op het pictogram Info voor de app die u wilt herstellen.Near the right edge, click or tap the info icon for the app that you want to restore.

  4. Klik of tik op het tabblad Versies en klik of tik vervolgens op Herstellen voor de versie die u wilt herstellen.Click or tap the Versions tab, and then click or tap Restore for the version that you want to restore.
  5. Klik of tik in het bevestigingsdialoogvenster op Herstellen.In the confirmation dialog box, click or tap Restore.

    Er wordt een nieuwe versie toegevoegd aan de lijst.A new version is added to your list.

Meer bronnenMore resources

Een app delenShare an app
Naam en tegel van app wijzigenChange app name and tile
Een app verwijderenDelete an app