De grootte en stand van het scherm wijzigen in PowerAppsChange screen size and orientation in PowerApps

Een app aanpassen door de grootte en stand van het scherm te wijzigen.Customize an app by changing its screen size and orientation.

VereistenPrerequisites

 1. Maak een app of open er een om te bewerken.Create an app, or open one for editing.
 2. Klik of tik in het menu File op App settings.On the File menu, click or tap App settings.

De grootte en richting van het scherm wijzigenChange screen size and orientation

 1. Klik of tik onder App-instellingen op de optie ** Schermgrootte + stand.Under **App settings, click or tap Screen size + orientation.

  Optie voor het wijzigen van de grootte en stand van het scherm van een app

 2. Klik of tik in de lijst Stand op de optie Staand of Liggend.In the Orientation list, click or tap Portrait or Landscape.
 3. (Alleen tablet-apps) Klik of tik onder Hoogte-breedteverhouding op de hoogte-breedteverhouding die past bij het doelapparaat voor deze app.(Tablet apps only) Under Aspect ratio, click or tap the ratio that matches the target device for this app.

  De hoogte-breedteverhouding van een tablet-app wijzigen

 4. Selecteer onder Lock aspect ratio de optie On of Off.Under Lock aspect ratio, specify either On or Off.

  Wanneer u de hoogte-breedteverhouding van een app vergrendelt, wordt de app op een telefoon met de juiste hoogte-breedteverhouding weergegeven.If you lock the aspect ratio, the app will retain the appropriate aspect ratio for a phone. Als de app wordt uitgevoerd op een andere apparaat is de weergave onjuist, wat kan leiden tot ongewenste resultaten.If the app is running on another kind of device, the app will display incorrectly and may show unwanted results. Wanneer u de hoogte-breedteverhouding niet vergrendelt, past de app zich aan aan de hoogte-breedteverhouding van het apparaat waarop deze wordt uitgevoerd.If you unlock the aspect ratio, the app will adjust to the aspect ratio of the device on which it's running.

 5. Selecteer onder Lock orientation de optie On of Off.Under Lock orientation, specify either On or Off.

  Wanneer u de schermstand van de app vergrendelt, wordt de app altijd met die schermstand weergegeven.If you lock the app's orientation, the app will retain the orientation that you specify. Als de app wordt uitgevoerd op een apparaat waarop de schermstand anders is ingesteld, is de weergave onjuist, wat kan leiden tot ongewenste resultaten.If the app is running on a device for which the screen is in a different orientation, the app will display incorrectly and may show unwanted results. Wanneer u de schermstand van de app niet vergrendelt, past de app zich aan aan het apparaat waarop deze wordt uitgevoerd.If you unlock the app's orientation, it will adjust to the screen orientation of the device on which it's running.

 6. Selecteer Apply om uw wijzigingen op te slaan.Select Apply to save your changes.

Volgende stapNext step

Selecteer in het menu File de optie Save om uw app opnieuw te publiceren met de nieuwe instellingen.On the File menu, select Save to republish your app with the new settings.