Gegevensmeldingen instellen voor het Power BI-dashboardSet up data alerts for the Power BI dashboard

Notitie

Dit artikel maakt deel uit van een reeks zelfstudies over het gebruik van PowerApps, Microsoft Flow en Power BI met SharePoint Online.This article is part of a tutorial series on using PowerApps, Microsoft Flow, and Power BI with SharePoint Online. Lees de inleiding tot de reeks zodat u een idee van het geheel krijgt en van de betreffende downloads.Make sure you read the series introduction to get a sense of the big picture, as well as related downloads.

In deze taak voegen we een waarschuwing toe in Power BI, zodat we een melding krijgen als het te lang duurt voordat projecten die in de wacht staan, worden goedgekeurd. We voegen ook een stroom toe die reageert als er een waarschuwing optreedt.In this task we'll add an alert in Power BI to let us know if pending projects are taking too long to approve, and a flow that responds when that alert occurs. Zie Data alerts in Power BI service (Gegevensmeldingen in de Power BI-service) voor meer informatie over waarschuwingen.For more information on alerts, see Data alerts in Power BI service.

Stap 1: Een waarschuwing makenStep 1: Create an alert

 1. Open in de Power BI-service het dashboard dat u in de laatste taak hebt gemaakt.In the Power BI service, open the dashboard you created in the last task.
 2. Klik of tik op de kaart met het getal op het beletselteken (...).On the card with the single number, click or tap the ellipsis (. . .).

  Kaart met maximaal aantal dagen wachtend op goedkeuring

 3. Klik of tik opClick or tap Belpictogram..

  Tegelmenu

 4. Klik of tik in het rechterdeelvenster op Waarschuwingsregel toevoegen.In the right pane, click or tap Add alert rule.

  Waarschuwingsregel toevoegen

 5. Bekijk de beschikbare opties voor waarschuwingen, zoals hoe vaak een waarschuwing moet worden uitgevoerd.Look at the options that are available for alerts, such as how frequently an alert should run. Voer de waarde 25 in voor Drempelwaarde en klik of tik op Opslaan en sluiten.Enter a value of 25 for Threshold, then click or tap Save and close.

  Waarschuwingsdrempel instellen en opslaan

Er volgt niet meteen een waarschuwing, ook al is 56 meer dan de drempelwaarde van 25.The alert won't fire right now even though 56 is above the threshold of 25. Er volgt een waarschuwing als er gegevens worden bijgewerkt. Dat gebeurt als we het scenario van begin tot eind doorlopen.It will fire when data is updated, which we'll see when we run through the scenario end-to-end.

Als er een waarschuwing wordt gegeven, wordt er een e-mail verzonden naar de maker van de waarschuwing, en in de volgende stap zien we hoe we extra e-mails kunnen verzenden met Microsoft Flow.When the alerts fires, Power BI sends email to the creator of the alert, and we'll see how to send additional mail using Microsoft Flow, in the next step.

Stap 2: Een stroom maken die op de waarschuwing reageertStep 2: Create a flow that responds to the alert

 1. Meld u aan bij flow.microsoft.com, klik of tik op Services en vervolgens op Power BI.Sign into flow.microsoft.com, click or tap Services, then Power BI.

  Power BI in Microsoft Flow

 2. Klik of tik op Een e-mail verzenden naar een doelgroep wanneer een waarschuwing met betrekking tot Power BI-gegevens wordt geactiveerd.Click or tap Send an e-mail to any audience when a Power BI data alert is triggered.

  E-mail verzenden als er een Power BI-gegevensmelding wordt geactiveerd

 3. Klik of tik op Deze sjabloon gebruiken.Click or tap Use this template.
 4. Als u nog niet bent aangemeld, meldt u zich aan bij Outlook en Power BI en klikt of tikt u op Doorgaan.If you're not already signed in, sign into Outlook and Power BI, then click or tap Continue.

  Aanmelden en doorgaan

 5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Waarschuwings-id de optie Waarschuwing voor maximum aantal dagen wachtend op goedkeuring.In the Alert Id drop-down list, select Alert for Max days pending approval.

  Een waarschuwing als trigger opgeven

 6. Voer in het vak Aan een geldig e-mailadres in.In the To box, enter a valid email address.

  Opgeven aan wie de e-mail wordt verzonden

 7. Klik of tik op Bewerken om andere velden te zien die u kunt bijwerken.Click or tap Edit to see other fields that you can update.

  Waarschuwings-e-mail bewerken

 8. Klik rechtsboven in het scherm op Stroom maken en vervolgens op Gereed.At the top right of the screen, click Create flow, then Done.

  Knop Gereed

Deze stroom wordt uitgevoerd als we het scenario van begin tot eind doorlopen.We will see this flow run when we run through the scenario end-to-end. We gaan nu naar de laatste taak in dit scenario: een Power BI-rapport insluiten in SharePoint.Now we'll move on to the last task in this scenario - embedding a Power BI report into SharePoint.

Volgende stappenNext steps

De volgende stap in deze reeks zelfstudies bestaat uit het insluiten van een projectrapport in SharePoint Online.The next step in this tutorial series is to embed the Power BI project report in SharePoint Online.