Proefversie van PowerApps-abonnement 2Plan 2 Trial for PowerApps

Registreer u voor de proefversie van PowerApps-abonnement 2 en u krijgt alle functionaliteit 90 dagen gratis.Sign up for the PowerApps Plan 2 Trial to get all functionality free for 90 days. Naast de PowerApps-functionaliteit die u krijgt bij talloze Office 365- en Dynamics 365-abonnementen, biedt deze proefversie meer capaciteit en premium-functies.This trial offers more capacity and premium features in addition to the PowerApps functionality that you get from many Office 365 and Dynamics 365 plans. De premium-functies zijn onder meer:Premium features include:

 • Toegang tot de Common Data Service, een beveiligd platform voor zakelijke gegevens dat is ingebouwd in PowerApps.Access to the Common Data Service, which is a secure business data platform built into PowerApps. De service omvat honderden standaardbedrijfsentiteiten, waardoor in al uw apps dezelfde definitie voor 'klant', 'product', 'potentiële klant' enzovoort wordt gebruikt.This service comes with hundreds of standard business entities, so all your apps can share the same definition of “customer,” “product,” “lead,” and more. Meer informatieLearn more
 • Toegang tot premium-verbindingen, zoals Salesforce, DB2, Zendesk en de Common Data Service.Access to premium connections such as Salesforce, DB2, Zendesk, and the Common Data Service. Met een groot aantal Office 365- en Dynamics 365-abonnementen kunt u verbinding maken met gegevensbronnen als Office 365, Dynamics 365, Dropbox en Twitter.With many Office 365 and Dynamics 365 plans, you can connect to data sources such as Office 365, Dynamics 365, Dropbox, and Twitter. Met de proefversie van abonnement 2 kunt u ook verbinding maken via premium-connectors, zoals de volgende:With the Plan 2 Trial, you can also connect to data through premium connectors such as these:

  In de volledige lijst met connectors, worden de premium-connectors met een badge weergegeven:In the complete list of connectors, premium connectors appear with a badge:

 • Toegang tot het PowerApps-beheercentrum, waar u uw omgevingen, databases, gebruikersmachtigingen en gegevensbeleid kunt beheren.Access to the PowerApps admin center, in which you can manage your environments, databases, user permissions, and data policies. Meer informatieLearn more

Zie de pagina met prijzen (Engelstalig) voor meer informatie over aanvullende functionaliteit en capaciteit met de proefversie van abonnement 2.For more information about additional functionality and capacity in the Plan 2 Trial, see the pricing page.

U kunt zich met een werk- of schoolaccount voor de proefversie registreren op de PowerApps-site.You can use a work or school account to sign up for the trial from the PowerApps site. Als u al toegang hebt tot PowerApps via Office 365, Dynamics 365 of het PowerApps-abonnement 1, wordt u gevraagd u te registreren voor de proefversie als u een functie van abonnement 2 wilt gebruiken.If you already have access to PowerApps through Office 365, Dynamics 365, or PowerApps Plan 1, you'll be prompted to sign up for the trial if you try to access a Plan 2 feature.

Wat gebeurt er als de proefversie afloopt?What happens when my trial expires?

Na 90 dagen wordt u gevraagd een verlenging van 90 dagen voor de proefversie aan te vragen of om een abonnement aan te schaffen.After 90 days, you'll be prompted to request a 90-day extension of the trial or purchase a plan. Details over alle abonnementen vindt u op de (Engelstalige) pagina met prijzen.You can find details about all plans on the pricing page.

 • Als u toegang hebt tot PowerApps via Office 365, Dynamics 365 of PowerApps-abonnement 1, kunt u nog steeds PowerApps gebruiken, maar hebt u mogelijk geen toegang meer tot de Common Data Service, premium-connectors, het beheercentrum en andere functies van abonnement 2.If you have access to PowerApps through Office 365, Dynamics 365, or PowerApps Plan 1, you can still use PowerApps, but you might lose access to the Common Data Service, premium connectors, the admin center, and other Plan 2 features. U krijgt bijvoorbeeld dit scherm te zien als u een premium-verbinding wilt maken:For example, this screen might appear if you try to create a premium connection:

  Het volgende scherm kan verschijnen als u een schema of entiteiten in de Common Data Service wilt wijzigen:This screen might appear if you try to modify a schema or entities in the Common Data Service:

 • Als u alleen toegang tot PowerApps kunt krijgen via de proefversie (waarvoor u zich hebt geregistreerd op de PowerApps-site of de pagina met prijzen) (Engelstalig), dan verschijnt er een scherm zoals hieronder als u PowerApps wilt openen:If your only access to PowerApps is through the trial (for which you signed up on the PowerApps site or the pricing page), a screen like this will appear if you try to access PowerApps:

Hoeveel dagen heb ik voordat de proefversie verloopt?How many days are left before my trial expires?

Binnenkort kunt u zien hoeveel dagen u nog over hebt voordat de proefversie verloopt.You'll soon be able to see how many days are left before your trial expires.

Wat gebeurt er met mijn gegeven als de proefversie verloopt?What happens to my data when my trial expires?

Als u nog steeds toegang het tot PowerApps, kunt u uw gegevens blijven gebruiken.If you still have access to PowerApps, you can continue to use it. Gegevens in de Common Data Service blijven ongewijzigd en een app of stroom die in de Common Data Service als een gegevensbron worden gebruikt, blijven als zodanig uitgevoerd.Any data in the Common Data Service will remain as it is, and any app or flow that used the Common Data Service as a data source will continue to run as it did. U kunt die app of stroom echter niet gebruiken en u wordt gevraagd een verlenging van de proefversie aan te vragen of om een abonnement aan te schaffen als u een schema of entiteiten in de Common Data Service wilt wijzigen.But you won't be able to use that app or flow, and you'll be prompted to request an extension of the trial or purchase a plan if you try to modify a schema or entities in the Common Data Service.

Wat moet ik verder nog doen?What should I do next?

U behoudt de toegang tot PowerApps en de functies ervan door een van de volgende stappen uit te voeren:You can retain access to PowerApps and its features by following either of these steps:

 • Wanneer u daarom wordt gevraagd, vraagt u een verlenging van de proefversie van nog eens 90 dagen aan.When prompted, request to extend your trial for another 90 days.
 • Schaf een abonnement aan.Purchase a plan. U kunt de beschikbare abonnementen weergeven of de pagina met prijzen voor PowerApps bezoeken.You can view the available plans or visit the PowerApps pricing page. Meer informatie over het aanschaffen van een abonnement.Learn more about how to purchase a plan.