PowerShell voor Azure Stack

Voor Azure Stack zijn de volgende twee PowerShell-modules vereist:

  1. De Azure Stack-compatibele module AzureRM. Deze is beschikbaar na installatie van API-versieprofiel Profiel 2017 03-09. De cmdlets die met behulp van dit profiel zijn geïnstalleerd, kunnen worden gebruikt door Azure Stack-operators en -gebruikers.

  2. De module AzureStack. De meest recente versie hiervan is 1.2.11. De cmdlets die met behulp van deze module zijn geïnstalleerd, kunnen uitsluitend worden gebruikt door Azure Stack-operators. Met de in deze module beschikbare PowerShell-cmdlets kunnen operators bewerkingen uitvoeren zoals het beheren van aanbiedingen, plannen, services, quota enz. Voor informatie over de PowerShell-cmdlets die in deze module beschikbaar zijn, raadpleegt u het referentiemateriaal voor AzureStackAdmin en AzureStackStorage.

Volgende stappen