Azure PowerShell in MacOS en Linux installeren en configureren in MacOS en Linux

Het is nu mogelijk om PowerShell Core v6 en Azure PowerShell te installeren op niet-Windows-platforms. Het installatieproces van Azure PowerShell in macOS en Linux verschilt niet veel van dat voor Windows, maar u moet wel eerst PowerShell Core v6 installeren.

Notitie

Op dit moment zijn PowerShell Core v6 en Azure PowerShell voor .NET Core beide nog bètaversies. De ondersteuning voor deze producten is beperkt. U wordt vriendelijk verzocht Issues aan te maken op GitHub als u problemen of fouten ontdekt.

Stap 1: PowerShell Core v6 installeren

Het installatieproces voor PowerShell Core v6 is afhankelijk van het gebruikte besturingssysteem. Het is mogelijk PowerShell Core v6 in Windows te installeren, maar in dit artikel wordt gekeken naar macOS en Linux. Raadpleeg het artikel over het installatieproces voor Windows, indien u Azure PowerShell in Windows wilt gebruiken.

Het installatieproces voor PowerShell Core v6 in Linux of Mac OS kan verschillen, afhankelijk van de Linux-distributie en de versie van het besturingssysteem. Gedetailleerde instructies vindt u in het volgende artikel:

Stap 2: Azure PowerShell voor .NET Core installeren

De PowerShellGet-module is standaard al geïnstalleerd in PowerShell Core v6. Hierdoor kunt u eenvoudig iedere module installeren die is gepubliceerd naar de PowerShell Gallery. Om Azure PowerShell te installeren, opent u een nieuwe PowerShell-sessie en voert u de volgende opdracht uit:

Install-Module AzureRM.NetCore

Stap 3: de AzureRM.Netcore-module laden

Nadat de module is geïnstalleerd, moet u de module in uw PowerShell-sessie laden. Modules worden geladen door de cmdlet Import-Module als volgt te gebruiken:

Import-Module AzureRM.Netcore
Import-Module AzureRM.Profile.Netcore

Nadat het importeren is voltooid, kunt u uw geïnstalleerde module testen door u bij Azure aan te melden met de volgende opdracht:

Login-AzureRMAccount

De bovenstaande opdracht zou u naar https://aka.ms/devicelogin moeten leiden om de opgegeven code in te voeren.

Beschikbare cmdlets

De Azure PowerShell-modules voor .NET Standard zijn nog in ontwikkeling. Deze modules bieden niet de volledige set cmdlets die beschikbaar is voor de Windows-versie van de modules. De volgende functies zijn geïmplementeerd in AzureRM.Netcore-modules:

 • Accountbeheer
  • Meld u aan met een Microsoft-account, organisatie-account of service-principal via Microsoft Azure Active Directory
  • Sla referenties op schijf op met Save-AzureRmContext en laad opgeslagen referenties met Import-AzureRmContext
 • Omgeving
  • Verkrijg de verschillende kant-en-klare omgevingen voor Microsoft Azure
  • Aangepaste omgevingen toevoegen/instellen/verwijderen (zoals uw Azure Stack- of Windows Azure Pack-omgevingen)
 • Cmdlets voor beheer van Azure-services met behulp van Resource Manager- en Service Management-interfaces.
  • Virtuele machine
  • App Service (Websites)
  • SQL Database
  • Storage
  • Netwerk

Volgende stappen

Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van Azure PowerShell het artikel Aan de slag met Azure PowerShell.