Meerdere Azure-abonnementen beherenManage multiple Azure subscriptions

Als u nieuw bent bij Azure, hebt u waarschijnlijk slechts één abonnement.If you are brand new to Azure, you probably only have a single subscription. Maar als u Azure al een tijdje gebruikt, hebt u waarschijnlijk al meerdere Azure-abonnementen gemaakt.But if you have been using Azure for a while, you may have created multiple Azure subscriptions. U kunt Azure PowerShell configureren voor het uitvoeren van opdrachten op basis van een bepaald abonnement.You can configure Azure PowerShell to execute commands against a particular subscription.

 1. Haal een lijst met alle abonnementen op in uw account.Get a list of all subscriptions in your account.

  Get-AzureRmSubscription
  
  Environment      : AzureCloud
  Account        : username@contoso.com
  TenantId       : XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
  SubscriptionId    : XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
  SubscriptionName   : My Production Subscription
  CurrentStorageAccount :
  
  Environment      : AzureCloud
  Account        : username@contoso.com
  TenantId       : XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
  SubscriptionId    : XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
  SubscriptionName   : My DevTest Subscription
  CurrentStorageAccount :
  
  Environment      : AzureCloud
  Account        : username@contoso.com
  TenantId       : XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
  SubscriptionId    : XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
  SubscriptionName   : My Demos
  CurrentStorageAccount :
  
 2. Stel de standaardwaarde in.Set the default.

  Select-AzureRmSubscription -SubscriptionName "My Demos"
  
 3. Controleer de wijziging door de cmdlet Get-AzureRmContext uit te voeren.Verify the change by running the Get-AzureRmContext cmdlet.

  Get-AzureRmContext
  
  Environment      : AzureCloud
  Account        : username@contoso.com
  TenantId       : XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
  SubscriptionId    : XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX
  SubscriptionName   : My Demos
  CurrentStorageAccount :
  

Nadat u uw standaardabonnement hebt ingesteld, worden alle volgende Azure PowerShell-opdrachten op basis van dit abonnement uitgevoerd.Once you set your default subscription, all subsequent Azure PowerShell commands run against this subscription.