De Azure PowerShell Service Management-module installeren

Installatie van Azure PowerShell via de PowerShell Gallery heeft de voorkeur.

Stap 1: PowerShellGet installeren

Als u items uit de PowerShell Gallery wilt installeren, hebt u de PowerShellGet-module nodig. Zorg ervoor dat u de juiste versie van PowerShellGet hebt en ook voldoet aan de overige systeemvereisten. Voer de volgende opdracht uit om na te gaan of PowerShellGet op uw systeem is geïnstalleerd.

Get-Module PowerShellGet -list | Select-Object Name,Version,Path

De uitvoer moet er ongeveer uitzien als hieronder is weergegeven:

Name          Version Path
----          ------- ----
PowerShellGet 1.0.0.1 C:\Program Files\WindowsPowerShell\Modules\PowerShellGet\1.0.0.1\PowerShellGet.psd1

Zie PowerShellGet ophalen als PowerShellGet niet is geïnstalleerd.

Stap 2: Azure PowerShell installeren

Voer de volgende opdracht uit vanuit de Windows PowerShell-console die als beheerder wordt uitgevoerd:

Install-Module Azure

De Azure-module is een updatepakketmodule voor de Azure Resource Manager-cmdlets. Wanneer u de AzureRM-module installeert, worden alle overige Azure-modules die niet eerder zijn geïnstalleerd, gedownload en geïnstalleerd vanuit de PowerShell Gallery.

De Azure Service Management-module deelt afhankelijkheden met de Azure PowerShell Resource Manager-modules. Als u de Azure PowerShell Resource Manager-modules hebt geïnstalleerd, moet u de parameter -AllowClobber aan de installatieopdracht toevoegen. Hiermee worden de huidige gedeelde afhankelijkheden bijgewerkt. Zonder deze parameter kan de module niet worden geïnstalleerd.

Install-Module Azure -AllowClobber

Nadat u deze module hebt geïnstalleerd, kunt u de module importeren door de volgende opdracht uit te voeren:

Import-Module Azure

De cmdlets gebruiken

Als u wilt gaan werken met de cmdlets van Azure Service Management, moet u zich eerst aanmelden bij uw Azure-account. Voer de volgende opdracht uit als u zich wilt aanmelden bij uw account:

Add-AzureAccount

Nadat u zich bij Azure hebt aangemeld, maakt Azure PowerShell een context voor de opgegeven sessie. Die context bevat de Azure PowerShell-omgeving, het account, de tenant en het abonnement die worden gebruikt voor alle cmdlets binnen de betreffende sessie. U bent nu klaar om de onderstaande modules te gaan gebruiken.

Cmdlets van Azure Service Management

Azure PowerShell-modules worden regelmatig bijgewerkt. Als u merkt dat de online Help bij de cmdlet betrekking heeft op cmdlets of parameters die zich niet in uw module bevinden, moet u de nieuwste versie van de module downloaden en installeren. Als wilt weten wat de versie van uw module is, typt u: (Get-Module Azure).Version.

Als u op zoek bent naar voorbeeldscripts waarmee u een aantal veelvoorkomende taken in Azure kunt automatiseren, kunt u het Scriptcentrum van Windows Azure raadplegen.

Zie Scripting with Windows PowerShell (Werken met scripts in Windows PowerShell) voor algemene informatie over hoe u Windows PowerShell installeert en aanpast, ermee werkt en er meer over leert.

PowerShellGet ophalen

Versie van het besturingssysteem Installatie-instructies
Ik heb Windows 10 of Windows Server 2016 Ingebouwd in Windows Management Framework 5.0 (WMF), dat is opgenomen in het besturingssysteem
Ik wil een upgrade naar PowerShell 5 uitvoeren Installeer de meest recente versie van WMF
Ik heb een versie van Windows met PowerShell 3 of PowerShell 4 Haal de PackageManagement-modules op

De versie van Azure PowerShell controleren

Hoewel we u aanraden om zo snel mogelijk een upgrade naar de meest recente versie uit te voeren, worden er meerdere versies van Azure PowerShell ondersteund. Voer Get-Module AzureRM vanaf de opdrachtregel uit om te bepalen welke versie van Azure PowerShell er op uw systeem is geïnstalleerd.

Get-Module AzureRM -list | Select-Object Name,Version,Path