Overzicht van Azure PowerShell Service Management-module

Azure Service Management is het klassieke implementatiemodel. Met deze module bent u in staat om samen met uw klassieke Azure-implementaties te werken die niet zijn omgezet naar Azure Resource Manager. Eventuele nieuwe implementaties moeten van Azure Resource Manager gebruikmaken. Als u de cmdlets wilt gebruiken, moet u Azure PowerShell installeren en configureren, zodat dit met uw account is verbonden. Zie Azure PowerShell installeren en configureren voor meer informatie.