Overzicht van Azure PowerShell Service Management-moduleOverview of the Azure PowerShell Service Management module

Azure Service Management is het klassieke implementatiemodel.Azure Service Management is the classic deployment model. Met deze module bent u in staat om samen met uw klassieke Azure-implementaties te werken die niet zijn omgezet naar Azure Resource Manager.This module allows you to work with you classic Azure deployments that have not been converted to Azure Resource Manager. Eventuele nieuwe implementaties moeten van Azure Resource Manager gebruikmaken.Any new deployments should use the Azure Resource Manager methods. Als u de cmdlets wilt gebruiken, moet u Azure PowerShell installeren en configureren, zodat dit met uw account is verbonden.To use the cmdlets, you need to install and configure Azure PowerShell to connect it to your account. Zie Azure PowerShell installeren en configureren voor meer informatie.For more information, see Install and configure Azure PowerShell.