DSC gebruiken op Microsoft AzureUsing DSC on Microsoft Azure

Gewenste State Configuration (DSC) wordt ondersteund in Microsoft Azure via de Azure Desired State Configuration extensie handler en via Azure Automation DSC.Desired State Configuration (DSC) is supported in Microsoft Azure through the Azure Desired State Configuration extension handler and through Azure Automation DSC.

Extensie-handler van Azure gewenst status configuratieAzure Desired State Configuration extension handler

De extensie Azure DSC kunt virtuele machines die worden gehost in Microsoft Azure om te worden beheerd met DSC.The Azure DSC extension allows VMs hosted in Microsoft Azure to be managed with DSC. Zie voor meer informatie de volgende onderwerpen:For more information, see the following topics:

Azure Automation DSCAzure Automation DSC

De Azure Automation-service kunt u voor het beheren van DSC-configuraties, bronnen en beheerde knooppunten uit in Azure.The Azure Automation service allows you to manage DSC configurations, resources, and managed nodes from within Azure. Zie voor meer informatie de volgende onderwerpen:For more information, see the following topics: