Van toepassing op: Windows PowerShell 5.0Applies to: Windows PowerShell 5.0

De registersleutel DSCAutomationHostEnabledDSCAutomationHostEnabled registry key

Maakt gebruik van DSC de DSCAutomationHostEnabled registersleutel onder HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies waarmee de configuratie van de computer na de initiƫle boot-up.DSC uses the DSCAutomationHostEnabled registry key under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies to enable configuration of the machine at initial boot-up. DSCAutomationHostEnabled ondersteunt drie beschikbare modi:DSCAutomationHostEnabled supports three modes:

DSCAutomationHostEnabled waardeDSCAutomationHostEnabled Value BeschrijvingDescription
00 Schakel de computer bij opstartprocedure te configureren.Disable configuring the machine at boot-up.
11 Schakel de computer bij opstartprocedure te configureren.Enable configuring the machine at boot-up.
22 Configureren van de machine als DSC in inschakelen in behandeling of de huidige status.Enable configuring the machine only if DSC is in pending or current state. Dit is de standaardwaarde.This is the default value.

Zie ookSee Also

Zie voor een voorbeeld van het gebruik van deze functie configuraties op initiƫle boot-up wordt uitgevoerd, een virtuele machines op de eerste boot-up configureren met behulp van DSC.For an example of how to use this feature to run configurations at initial boot-up, see Configure a virtual machines at initial boot-up by using DSC.