Ingebouwde Desired State Configuration Resources voor LinuxBuilt-In Desired State Configuration Resources for Linux

Resources zijn bouwstenen die u gebruiken kunt om een script PowerShell Desired State Configuration (DSC) te schrijven.Resources are building blocks that you can use to write a PowerShell Desired State Configuration (DSC) script. DSC voor Linux wordt geleverd met een set ingebouwde functionaliteit voor het configureren van resources, zoals bestanden en mappen, pakketten, omgevingsvariabelen en services en processen.DSC for Linux comes with a set of built-in functionality for configuring resources such as files and folders, packages, environment variables, and services and processes.

Ingebouwde resourcesBuilt-in resources

De volgende tabel bevat een lijst van deze resources en koppelingen naar onderwerpen waarin ze in detail beschreven.The following table provides a list of these resources and links to topics that describe them in detail.