De ApplyConfiguration-methode van de klasse MSFT_DSCLocalConfigurationManagerApplyConfiguration method of the MSFT_DSCLocalConfigurationManager class

Gebruik de configuratie van Agent voor de configuratie die in behandeling is.Uses the Configuration Agent to apply the configuration that is pending.

Als er geen configuratie in behandeling is, wordt deze methode de huidige configuratie opnieuw toegepast.If there is no configuration pending, this method reapplies the current configuration.

SyntaxisSyntax

uint32 ApplyConfiguration(
  [in] boolean force
);

ParametersParameters

afdwingen dat [in] als dit waar, de huidige configuratie is toegepast, zelfs als er een configuratie in behandeling.force [in] If this is true, the current configuration is reapplied, even if there is a configuration pending.

RetourwaardeReturn value

Retourneert nul op succes; Anders retourneert een foutcode.Returns zero on success; otherwise returns an error code.

OpmerkingenRemarks

Dit is een statische methode.This is a static method.

VereistenRequirements

MOF: DscCore.mofMOF: DscCore.mof

Namespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfigurationNamespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfiguration

Zie ookSee also

MSFT_DSCLocalConfigurationManagerMSFT_DSCLocalConfigurationManager