De ApplyConfiguration-methode van de klasse MSFT_DSCLocalConfigurationManagerApplyConfiguration method of the MSFT_DSCLocalConfigurationManager class

Gebruik de Configuration-Agent voor de configuratie die in behandeling is.Uses the Configuration Agent to apply the configuration that is pending.

Als er geen configuratie in behandeling is, wordt deze methode de huidige configuratie opnieuw toegepast.If there is no configuration pending, this method reapplies the current configuration.

SyntaxisSyntax


uint32 ApplyConfiguration(
  [in] boolean force
);

ParametersParameters


Force [in] als dit true, de huidige configuratie wordt opnieuw toegepast, zelfs als er een configuratie in behandeling.force [in] If this is true, the current configuration is reapplied, even if there is a configuration pending.

RetourwaardeReturn value


Retourneert nul geslaagd; Anders retourneert een foutcode.Returns zero on success; otherwise returns an error code.

OpmerkingenRemarks

Dit is een statische methode.This is a static method.

VereistenRequirements


MOF: DscCore.mofMOF: DscCore.mof

Namespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfigurationNamespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfiguration

Zie ookSee also

MSFT_DSCLocalConfigurationManagerMSFT_DSCLocalConfigurationManager