De DisableDebugConfiguration-methode van de klasse MSFT_DSCLocalConfigurationManagerDisableDebugConfiguration method of the MSFT_DSCLocalConfigurationManager class

Hiermee schakelt u foutopsporing van DSC-resource.Disables DSC resource debugging.

SyntaxisSyntax

uint32 DisableDebugConfiguration();

ParametersParameters

Deze methode heeft geen parameters.This method has no parameters.

RetourwaardeReturn value

Retourneert nul op succes; Anders retourneert een foutcode.Returns zero on success; otherwise returns an error code.

OpmerkingenRemarks

Dit is een statische methode.This is a static method.

VereistenRequirements

MOF: DscCore.mofMOF: DscCore.mof

Namespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfigurationNamespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfiguration

Zie ookSee also

MSFT_DSCLocalConfigurationManagerMSFT_DSCLocalConfigurationManager