De EnableDebugConfiguration-methode van de klasse MSFT_DSCLocalConfigurationManagerEnableDebugConfiguration method of the MSFT_DSCLocalConfigurationManager class

Hiermee schakelt u foutopsporing van DSC-resource.Enables DSC resource debugging.

SyntaxisSyntax

uint32 EnableDebugConfiguration(
  [in] boolean BreakAll
);

ParametersParameters

BreakAll [in] een onderbrekingspunt instellen op elke regel in het resource-script.BreakAll [in] Sets a breakpoint at every line in the resource script.

RetourwaardeReturn value


Retourneert nul geslaagd; Anders retourneert een foutcode.Returns zero on success; otherwise returns an error code.

OpmerkingenRemarks

Dit is een statische methode.This is a static method.

VereistenRequirements


MOF: DscCore.mofMOF: DscCore.mof

Namespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfigurationNamespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfiguration

Zie ookSee also

MSFT_DSCLocalConfigurationManagerMSFT_DSCLocalConfigurationManager