De GetConfiguration-methode van de klasse MSFT_DSCLocalConfigurationManagerGetConfiguration method of the MSFT_DSCLocalConfigurationManager class

Verzendt het configuratie-document naar het beheerde knooppunt en maakt gebruik van de ophalen methode van de configuratie-Agent de configuratie toepassen.Sends the configuration document to the managed node and uses the Get method of the Configuration Agent to apply the configuration.

SyntaxisSyntax

uint32 GetConfiguration(
  [in]  uint8            configurationData[],
  [out] OMI_BaseResource configurations[]
);

ParametersParameters

configurationData [in] Hiermee geeft u de configuratiegegevens te verzenden.configurationData [in] Specifies the configuration data to send.

configuraties [uit] op return bevat een ingesloten exemplaar van de configuraties.configurations [out] On return, contains an embedded instance of the configurations.

RetourwaardeReturn value


Retourneert nul geslaagd; Anders retourneert een foutcode.Returns zero on success; otherwise returns an error code.

OpmerkingenRemarks

Dit is een statische methode.This is a static method.

VereistenRequirements


MOF: DscCore.mofMOF: DscCore.mof

Namespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfigurationNamespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfiguration

Zie ookSee also

MSFT_DSCLocalConfigurationManagerMSFT_DSCLocalConfigurationManager