De GetConfiguration-methode van de klasse MSFT_DSCLocalConfigurationManagerGetConfiguration method of the MSFT_DSCLocalConfigurationManager class

Het configuratiebestand voor verzendt naar de beheerd knooppunt en maakt gebruik van de ophalen methode van de Agent configureren om toe te passen van de configuratie.Sends the configuration document to the managed node and uses the Get method of the Configuration Agent to apply the configuration.

SyntaxisSyntax

uint32 GetConfiguration(
  [in]  uint8            configurationData[],
  [out] OMI_BaseResource configurations[]
);

ParametersParameters

configurationData [in] Hiermee geeft u de configuratiegegevens te verzenden.configurationData [in] Specifies the configuration data to send.

configuraties [uit] bij resultaat, bevat een ingesloten exemplaar van de configuraties.configurations [out] On return, contains an embedded instance of the configurations.

RetourwaardeReturn value

Retourneert nul op succes; Anders retourneert een foutcode.Returns zero on success; otherwise returns an error code.

OpmerkingenRemarks

Dit is een statische methode.This is a static method.

VereistenRequirements

MOF: DscCore.mofMOF: DscCore.mof

Namespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfigurationNamespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfiguration

Zie ookSee also

MSFT_DSCLocalConfigurationManagerMSFT_DSCLocalConfigurationManager