De GetConfigurationResultOutput-methode van de klasse MSFT_DSCLocalConfigurationManagerGetConfigurationResultOutput method of the MSFT_DSCLocalConfigurationManager class

Hiermee haalt u de uitvoer van de Configuration-Agent die is gekoppeld aan een specifieke taak.Gets the Configuration Agent output associated with a specific job.

SyntaxisSyntax

uint32 GetConfigurationResultOutput(
 [in] string           jobId,
 [in] uint8            resumeOutputBookmark[],
 [out] MSFT_DSCConfigurationOutput output[]
);

ParametersParameters

jobId [in] de ID van de taak waarvoor u uitvoergegevens op te halen.jobId [in] The ID of the job for which to get output data.

resumeOutputBookmark [in] geeft aan dat de uitvoer er een voortzetting van een vorige bladwijzer moet.resumeOutputBookmark [in] Specifies that the output should be a continuation from a previous bookmark.

uitvoer [uit] de uitvoer voor de gespecificeerde taak.output [out] The output for the specified job.

RetourwaardeReturn value

Retourneert nul op succes; Anders retourneert een foutcode.Returns zero on success; otherwise returns an error code.

OpmerkingenRemarks

Dit is een statische methode.This is a static method.

VereistenRequirements

MOF: DscCore.mofMOF: DscCore.mof

Namespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfigurationNamespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfiguration

Zie ookSee also

MSFT_DSCLocalConfigurationManagerMSFT_DSCLocalConfigurationManager