De GetConfigurationStatus-methode van de klasse MSFT_DSCLocalConfigurationManagerGetConfigurationStatus method of the MSFT_DSCLocalConfigurationManager class

De geschiedenis van de configuratie-status ophalen.Get the configuration status history.

SyntaxisSyntax

uint32 GetConfigurationStatus(
 [in] boolean           All,
 [out] MSFT_DSCConfigurationStatus configurationStatus[]
);

ParametersParameters

Alle [in] waar als deze methode informatie over de configuratie op de machine wordt uitgevoerd retourneren moet, met inbegrip van de configuratie van toepassing en de consistentiecontrole.All [in] true if this method should return information about all the configuration runs on the machine, including the configuration application and the consistency check.

configurationStatus [uit] bij resultaat, bevat een ingesloten exemplaar van de MSFT_DSCConfigurationStatus klasse waarin de instellingen worden gedefinieerd.configurationStatus [out] On return, contains an embedded instance of the MSFT_DSCConfigurationStatus class that defines the settings.

RetourwaardeReturn value

Retourneert nul op succes; Anders retourneert een foutcode.Returns zero on success; otherwise returns an error code.

OpmerkingenRemarks

Dit is een statische methode.This is a static method.

VereistenRequirements

MOF: DscCore.mofMOF: DscCore.mof

Namespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfigurationNamespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfiguration

Zie ookSee also

MSFT_DSCLocalConfigurationManagerMSFT_DSCLocalConfigurationManager