De GetMetaConfiguration-methode van de klasse MSFT_DSCLocalConfigurationManagerGetMetaConfiguration method of the MSFT_DSCLocalConfigurationManager class

De lokale Configuration Manager-instellingen die worden gebruikt voor het beheren van de configuratie van Agent worden opgehaald.Gets the local Configuration Manager settings that are used to control the Configuration Agent.

SyntaxisSyntax

uint32 GetMetaConfiguration(
  [out] MSFT_DSCMetaConfiguration MetaConfiguration
);

ParametersParameters

MetaConfiguration [uit] bij resultaat, bevat een ingesloten exemplaar van de MSFT_DSCMetaConfiguration klasse waarin de instellingen worden gedefinieerd.MetaConfiguration [out] On return, contains an embedded instance of the MSFT_DSCMetaConfiguration class that defines the settings.

RetourwaardeReturn value

Retourneert nul op succes; Anders retourneert een foutcode.Returns zero on success; otherwise returns an error code.

OpmerkingenRemarks

Dit is een statische methode.This is a static method.

VereistenRequirements

MOF: DscCore.mofMOF: DscCore.mof

Namespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfigurationNamespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfiguration

Zie ookSee also

MSFT_DSCLocalConfigurationManagerMSFT_DSCLocalConfigurationManager