De RemoveConfiguration-methode van de klasse MSFT_DSCLocalConfigurationManagerRemoveConfiguration method of the MSFT_DSCLocalConfigurationManager class

Hiermee verwijdert u de configuratiebestanden.Removes the configuration files.

SyntaxisSyntax

uint32 RemoveConfiguration(
  [in] uint32  Stage,
  [in] boolean Force
);

ParametersParameters

Fase [in] geeft aan welke configuratiedocument te verwijderen.Stage [in] Specifies which configuration document to remove. De volgende waarden zijn geldig:The following values are valid:

ValueValue BeschrijvingDescription
11 De huidige configuratiedocument (current.mof).The Current configuration document (current.mof).
22 De in behandeling configuratiedocument (pending.mof).The Pending configuration document (pending.mof).
44 De vorige configuratiedocument (previous.mof).The Previous configuration document (previous.mof).

Afdwingen dat [in] waar om af te dwingen van het verwijderen van de configuratie.Force [in] true to force the removal of the configuration.

RetourwaardeReturn value

Retourneert nul op succes; Anders retourneert een foutcode.Returns zero on success; otherwise returns an error code.

OpmerkingenRemarks

Dit is een statische methode.This is a static method.

VereistenRequirements

MOF: DscCore.mofMOF: DscCore.mof

Namespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfigurationNamespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfiguration

Zie ookSee also

MSFT_DSCLocalConfigurationManagerMSFT_DSCLocalConfigurationManager