De RemoveConfiguration-methode van de klasse MSFT_DSCLocalConfigurationManagerRemoveConfiguration method of the MSFT_DSCLocalConfigurationManager class

Hiermee verwijdert u de configuratiebestanden.Removes the configuration files.

SyntaxisSyntax

uint32 RemoveConfiguration(
  [in] uint32  Stage,
  [in] boolean Force
);

ParametersParameters

Fase [in] geeft aan welke configuratie-document te verwijderen.Stage [in] Specifies which configuration document to remove. De volgende waarden zijn geldig:The following values are valid:

ValueValue BeschrijvingDescription
11 De huidige configuratie document (current.mof).The Current configuration document (current.mof).
22 De in behandeling configuratie document (pending.mof).The Pending configuration document (pending.mof).
44 De vorige configuratie document (previous.mof).The Previous configuration document (previous.mof).

Force [in] true om af te dwingen van het verwijderen van de configuratie.Force [in] true to force the removal of the configuration.

RetourwaardeReturn value


Retourneert nul geslaagd; Anders retourneert een foutcode.Returns zero on success; otherwise returns an error code.

OpmerkingenRemarks

Dit is een statische methode.This is a static method.

VereistenRequirements


MOF: DscCore.mofMOF: DscCore.mof

Namespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfigurationNamespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfiguration

Zie ookSee also

MSFT_DSCLocalConfigurationManagerMSFT_DSCLocalConfigurationManager