ResourceSet-methode van de klasse MSFT_DSCLocalConfigurationManagerResourceSet method of the MSFT_DSCLocalConfigurationManager class

Rechtstreeks roept de ingesteld methode van een DSC-resource.Directly calls the Set method of a DSC resource.

SyntaxisSyntax

uint32 ResourceSet(
  [in]  string  ResourceType,
  [in]  string  ModuleName,
  [in]  uint8   resourceProperty[],
  [out] boolean RebootRequired
);

ParametersParameters

ResourceType [in]ResourceType [in]
De naam van de bron aan te roepen.The name of the resource to call.

ModuleName [in]ModuleName [in]
De naam van de module met de bron aan te roepen.The name of the module that contains the resource to call.

resourceProperty [in]resourceProperty [in]
Hiermee geeft u de naam van de resource-eigenschap en de waarde ervan in een hashtabel als de sleutel en waarde, respectievelijk.Specifies the resource property name and its value in a hash table as key and value, respectively. Gebruik de Get-DscResource cmdlet voor het detecteren van de resource-eigenschappen en hun typen.Use the Get-DscResource cmdlet to discover resource properties and their types.

RebootRequired [uit]RebootRequired [out]
Bij resultaat, deze eigenschap is ingesteld op true als het doelknooppunt moet opnieuw worden opgestart.On return, this property is set to true if the target node needs to be rebooted.

RetourwaardeReturn value


Retourneert nul geslaagd; Anders retourneert een foutcode.Returns zero on success; otherwise returns an error code.

OpmerkingenRemarks

Dit is een statische methode.This is a static method.

VereistenRequirements


MOF: DscCore.mofMOF: DscCore.mof

Namespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfigurationNamespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfiguration

Zie ookSee also

MSFT_DSCLocalConfigurationManagerMSFT_DSCLocalConfigurationManager