De ResourceTest-methode van de klasse MSFT_DSCLocalConfigurationManagerResourceTest method of the MSFT_DSCLocalConfigurationManager class

Rechtstreeks roept de Test methode van een DSC-resource.Directly calls the Test method of a DSC resource.

SyntaxisSyntax

uint32 ResourceTest(
  [in]  string  ResourceType,
  [in]  string  ModuleName,
  [in]  uint8   resourceProperty[],
  [out] boolean InDesiredState
);

ParametersParameters

ResourceType [in] de naam van de resource om aan te roepen.ResourceType [in] The name of the resource to call.

ModuleName [in] de naam van de module met de resource om aan te roepen.ModuleName [in] The name of the module that contains the resource to call.

resourceProperty [in] Hiermee geeft u de naam van de resource-eigenschap en de waarde ervan in een hash-tabel als de sleutel en waarde, respectievelijk.resourceProperty [in] Specifies the resource property name and its value in a hash table as key and value, respectively. Gebruik de sleutelwoorden Get-dscresource bieden cmdlet voor het detecteren van resource-eigenschappen en het bijhorende type.Use the Get-DscResource cmdlet to discover resource properties and their types.

InDesiredState [uit] bij resultaat, deze eigenschap is ingesteld op waar als het doelknooppunt in de gewenste status.InDesiredState [out] On return, this property is set to true if the target node is in the desired state.

RetourwaardeReturn value

Retourneert nul op succes; Anders retourneert een foutcode.Returns zero on success; otherwise returns an error code.

OpmerkingenRemarks

Dit is een statische methode.This is a static method.

VereistenRequirements

MOF: DscCore.mofMOF: DscCore.mof

Namespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfigurationNamespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfiguration

Zie ookSee also

MSFT_DSCLocalConfigurationManagerMSFT_DSCLocalConfigurationManager