De RollBack-methode van de klasse MSFT_DSCLocalConfigurationManagerRollBack method of the MSFT_DSCLocalConfigurationManager class

De configuratie teruggedraaid naar een eerdere versie.Rolls back the configuration to a previous version.

SyntaxisSyntax

uint32 RollBack(
  [in] uint8 configurationNumber
);

ParametersParameters

configurationNumber [in] Hiermee geeft u de aangevraagde configuratie.configurationNumber [in] Specifies the requested configuration.

RetourwaardeReturn value

Retourneert nul op succes; Anders retourneert een foutcode.Returns zero on success; otherwise returns an error code.

OpmerkingenRemarks

Dit is een statische methode.This is a static method.

VereistenRequirements

MOF: DscCore.mofMOF: DscCore.mof

Namespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfigurationNamespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfiguration

Zie ookSee also

MSFT_DSCLocalConfigurationManagerMSFT_DSCLocalConfigurationManager