De SendConfigurationApply-methode van de klasse MSFT_DSCLocalConfigurationManagerSendConfigurationApply method of the MSFT_DSCLocalConfigurationManager class

Het configuratiebestand voor het beheerde knooppunt verzendt en gebruik van de configuratie-Agent voor de configuratie.Sends the configuration document to the managed node and uses the Configuration Agent to apply the configuration.

SyntaxisSyntax

uint32 SendConfigurationApply(
  [in] uint8   ConfigurationData[],
  [in] boolean force
);

ParametersParameters

ConfigurationData [in] de omgevingsgegevens voor de configuratie.ConfigurationData [in] The environment data for the configuration.

Force [in] true om af te dwingen van de configuratie te stoppen.force [in] true to force the configuration to stop.

RetourwaardeReturn value


Retourneert nul geslaagd; Anders retourneert een foutcode.Returns zero on success; otherwise returns an error code.

OpmerkingenRemarks

Dit is een statische methode.This is a static method.

VereistenRequirements


MOF: DscCore.mofMOF: DscCore.mof

Namespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfigurationNamespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfiguration

Zie ookSee also

MSFT_DSCLocalConfigurationManagerMSFT_DSCLocalConfigurationManager