De SendConfigurationApplyAsync-methode van de klasse MSFT_DSCLocalConfigurationManagerSendConfigurationApplyAsync method of the MSFT_DSCLocalConfigurationManager class

Het configuratiebestand voor asynchroon verzendt naar de beheerd knooppunt en maakt gebruik van de Agent configureren om toe te passen van de configuratie.Sends the configuration document asynchronously to the managed node and uses the Configuration Agent to apply the configuration.

SyntaxisSyntax

uint32 SendConfigurationApplyAsync(
  [in] uint8   ConfigurationData[],
  [in] boolean force,
  [in] string  jobId
);

ParametersParameters

ConfigurationData [in] de omgevingsgegevens voor de configuratie.ConfigurationData [in] The environment data for the configuration.

afdwingen dat [in] waar om af te dwingen de configuratie om te stoppen.force [in] true to force the configuration to stop.

jobId [in] de ID van de taak voor voor het verzenden van de configuratie.jobId [in] The ID of the job for which to send the configuration.

RetourwaardeReturn value

Retourneert nul op succes; Anders retourneert een foutcode.Returns zero on success; otherwise returns an error code.

OpmerkingenRemarks

Dit is een statische methode.This is a static method.

VereistenRequirements

MOF: DscCore.mofMOF: DscCore.mof

Namespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfigurationNamespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfiguration

Zie ookSee also

MSFT_DSCLocalConfigurationManagerMSFT_DSCLocalConfigurationManager