SendConfigurationApplyAsync-methode van de klasse MSFT_DSCLocalConfigurationManagerSendConfigurationApplyAsync method of the MSFT_DSCLocalConfigurationManager class

Het configuratiebestand voor asynchroon verzendt naar het beheerde knooppunt en gebruik van de configuratie-Agent voor de configuratie.Sends the configuration document asynchronously to the managed node and uses the Configuration Agent to apply the configuration.

SyntaxisSyntax

uint32 SendConfigurationApplyAsync(
  [in] uint8   ConfigurationData[],
  [in] boolean force,
  [in] string  jobId
);

ParametersParameters

ConfigurationData [in]ConfigurationData [in]
De omgevingsgegevens voor de configuratie.The environment data for the configuration.

Force [in]force [in]
de waarde True om af te dwingen van de configuratie te stoppen.true to force the configuration to stop.

jobId [in]jobId [in]
De ID van de taak voor voor het verzenden van de configuratie.The ID of the job for which to send the configuration.

RetourwaardeReturn value


Retourneert nul geslaagd; Anders retourneert een foutcode.Returns zero on success; otherwise returns an error code.

OpmerkingenRemarks

Dit is een statische methode.This is a static method.

VereistenRequirements


MOF: DscCore.mofMOF: DscCore.mof

Namespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfigurationNamespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfiguration

Zie ookSee also

MSFT_DSCLocalConfigurationManagerMSFT_DSCLocalConfigurationManager