De SendMetaConfigurationApply-methode van de klasse MSFT_DSCLocalConfigurationManagerSendMetaConfigurationApply method of the MSFT_DSCLocalConfigurationManager class

Hiermee stelt de Local Configuration Manager-instellingen die worden gebruikt voor het beheren van de configuratie van Agent.Sets the Local Configuration Manager settings that are used to control the Configuration Agent.

SyntaxisSyntax

uint32 SendMetaConfigurationApply(
  [in] uint8   ConfigurationData[],
  [in] boolean force
);

ParametersParameters

ConfigurationData [in] de omgevingsgegevens voor de configuratie.ConfigurationData [in] The environment data for the configuration.

afdwingen dat [in] waar om af te dwingen de configuratie om te stoppen.force [in] true to force the configuration to stop.

RetourwaardeReturn value

Retourneert nul op succes; Anders retourneert een foutcode.Returns zero on success; otherwise returns an error code.

OpmerkingenRemarks

Dit is een statische methode.This is a static method.

VereistenRequirements

MOF: DscCore.mofMOF: DscCore.mof

Namespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfigurationNamespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfiguration

Zie ookSee also

MSFT_DSCLocalConfigurationManagerMSFT_DSCLocalConfigurationManager