De StopConfiguration-methode van de klasse MSFT_DSCLocalConfigurationManagerStopConfiguration method of the MSFT_DSCLocalConfigurationManager class

Stopt het wijzigen van de configuratie die wordt uitgevoerd.Stops the configuration change that is in progress.

SyntaxisSyntax

uint32 StopConfiguration(
  [in] boolean force
);

ParametersParameters

Force [in] true om af te dwingen van de configuratie te stoppen.force [in] true to force the configuration to stop.

RetourwaardeReturn value


Retourneert nul geslaagd; Anders retourneert een foutcode.Returns zero on success; otherwise returns an error code.

OpmerkingenRemarks

Dit is een statische methode.This is a static method.

VereistenRequirements


MOF: DscCore.mofMOF: DscCore.mof

Namespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfigurationNamespace: Root\Microsoft\Windows\DesiredStateConfiguration

Zie ookSee also

MSFT_DSCLocalConfigurationManagerMSFT_DSCLocalConfigurationManager