DSC-PackageManagementSource ResourceDSC PackageManagementSource Resource

Van toepassing op: Windows PowerShell 4.0, Windows PowerShell 5.0, 5.1 van Windows PowerShellApplies To: Windows PowerShell 4.0, Windows PowerShell 5.0, Windows PowerShell 5.1

De PackageManagementSource in Windows PowerShell Desired State Configuration (DSC)-bron biedt een mechanisme om te registreren of de registratie van gegevensbronnen in een doelknooppunt Package Management.The PackageManagementSource resource in Windows PowerShell Desired State Configuration (DSC) provides a mechanism to register or unregister Package Management sources on a target node. Pakket Management bronnen geregistreerd op deze manier zijn geregistreerd met de systeemcontext, kan worden gebruikt door het systeem-account of door de DSC-engine.Package Management sources registered in this way are registered under the System context, usable by the System account or by the DSC engine. Deze resource vereist de PackageManagement module beschikbaar is via http://PowerShellGallery.com.This resource requires the PackageManagement module, available from http://PowerShellGallery.com.

Belangrijk

De PackageManagement module moet ten minste versie 1.1.7.0 voor de volgende eigenschapsinformatie juist te zijn.The PackageManagement module should be at least version 1.1.7.0 for the following property information to be correct.

SyntaxisSyntax

PackageManagementSource [String] #ResourceName
{
  Name = [string]
  ProviderName = [string]
  SourceLocation = [string]
  [DependsOn = [string[]]]
  [Ensure = [string]{ Absent | Present }]
  [InstallationPolicy = [string]{ Trusted | Untrusted }]
  [PsDscRunAsCredential = [PSCredential]]
  [SourceCredential = [PSCredential]]
}

EigenschappenProperties

EigenschapProperty BeschrijvingDescription
NaamName Hiermee geeft u de naam van de pakketbron om te worden ingeschreven of niet geregistreerd op uw systeem.Specifies the name of the package source to be registered or unregistered on your system.
ProviderNameProviderName Hiermee geeft u de naam van de OneGet provider waarmee u interop met de pakketbron kunt.Specifies the name of the OneGet provider through which you can interop with the package source.
SourceLocationSourceLocation Hiermee geeft u de URI van de pakketbron.Specifies the URI of the package source.
Zorg ervoor datEnsure Hiermee wordt bepaald of de pakketbron worden geregistreerd of de registratie is verwijderd.Determines whether the package source is to be registered or unregistered.
InstallationPolicyInstallationPolicy Gebruikt door providers zoals de ingebouwde Nuget-Provider.Used by providers such as the built-in Nuget Provider. Hiermee bepaalt u of u het pakket bron vertrouwt.Determines whether you trust the package's source. Een van: 'Niet vertrouwd', 'Vertrouwd'.One of: "Untrusted", "Trusted".
SourceCredentialSourceCredential Biedt toegang tot het pakket op een externe bron.Provides access to the package on a remote source.

VoorbeeldExample

In dit voorbeeld wordt de http://nuget.org pakket bron met behulp van de PackageManagementSource DSC-resource.This example registers the http://nuget.org package source using the PackageManagementSource DSC resource.

Configuration PackageManagementSourceTest
{
  PackageManagementSource SourceRepository
  {
    Ensure   = "Present"
    Name    = "MyNuget"
    ProviderName= "Nuget"
    SourceLocation  = "http://nuget.org/api/v2/"
    InstallationPolicy ="Trusted"
  }
}