Instellen van een DSC-pull-clientSetting up a DSC pull client

Van toepassing op: Windows PowerShell 4.0, Windows PowerShell 5.0Applies To: Windows PowerShell 4.0, Windows PowerShell 5.0

Belangrijk

De Pull-Server (Windows-onderdeel DSC-Service) is een ondersteunde onderdeel van Windows Server maar er zijn geen plannen om de nieuwe functies en mogelijkheden bieden.The Pull Server (Windows Feature DSC-Service) is a supported component of Windows Server however there are no plans to offer new features or capabilities. Het verdient aanbeveling om te beginnen met een overgang clients beheerd Azure Automation DSC (inclusief functies dan Pull-Server op Windows Server) of een van de community-oplossingen vermeld hier.It is recommended to begin transitioning managed clients to Azure Automation DSC (includes features beyond Pull Server on Windows Server) or one of the community solutions listed here.

Elk doelknooppunt heeft adviseert het gebruik van pull-modus en de URL of bestandslocatie opgegeven waarbij u kunt contact opnemen met de pull-server om op te halen van configuraties en resources en rapportgegevens moet worden verzonden.Each target node has to be told to use pull mode and given the URL or file location where it can contact the pull server to get configurations and resources, and where it should send report data.

De volgende onderwerpen wordt uitgelegd hoe pull clients instellen:The following topics explain how to set up pull clients:

Opmerking: deze onderwerpen van toepassing op PowerShell 5.0.Note: These topics apply to PowerShell 5.0. Als u een pull-client in PowerShell 4.0 instelt, Zie instellen van een pull-client met behulp van configuratie-ID in PowerShell 4.0.To set up a pull client in PowerShell 4.0, see Setting up a pull client using configuration ID in PowerShell 4.0.