Instellen van een DSC-pull-clientSetting up a DSC pull client

Van toepassing op: Windows PowerShell 4.0, Windows PowerShell 5.0Applies To: Windows PowerShell 4.0, Windows PowerShell 5.0

Elk doelknooppunt heeft adviseert het gebruik van pull-modus en de URL of bestandslocatie opgegeven waarbij u kunt contact opnemen met de pull-server om op te halen van configuraties en resources en rapportgegevens moet worden verzonden.Each target node has to be told to use pull mode and given the URL or file location where it can contact the pull server to get configurations and resources, and where it should send report data.

De volgende onderwerpen wordt uitgelegd hoe pull clients instellen:The following topics explain how to set up pull clients:

Opmerking: deze onderwerpen van toepassing op PowerShell 5.0.Note: These topics apply to PowerShell 5.0. Als u een pull-client in PowerShell 4.0 instelt, Zie instellen van een pull-client met behulp van configuratie-ID in PowerShell 4.0.To set up a pull client in PowerShell 4.0, see Setting up a pull client using configuration ID in PowerShell 4.0.