Neem contact op met Galerie beheerdersContact Gallery Administrators

U moet contact opnemen met beheerders galerie wanneer:You should contact gallery administrators when:

  1. U moet een item dat u hebt gepubliceerd verwijderen.You need to delete an item that you published.
  2. U nodig hulp hebt met uw account.You need help with your account.
  3. Wilt u een probleem met de items in de galerie rapporteren.You want to report an issue in the items in the gallery.
  4. U hebt de naam van een geschil object met andere gebruikers en u zich niet kunt oplossen door contact op met de gebruikers.You have item name dispute with other users and you are not able to resolve it by contacting the users.
  5. U gecontacteerd door beheerders van de galerie met betrekking tot de items in de galerie en moet worden gereageerd.You were contacted by Gallery Administrators, regarding your items in the gallery and you want to respond.
  1. Stuur ons een e-mailbericht: cgadmin@microsoft.com.Send us an email: cgadmin@microsoft.com.
  2. Als u misbruik van een item melden wilt, vindt u misbruik melden koppeling hieronder de informatie in het linkerdeelvenster.If you are reporting abuse of an item, you can find Report Abuse link below the item information on the left panel.
  3. Indienen voor eventuele andere algemene vragen met betrekking tot de galerie, uw vraag naar UserVoiceFor any other general questions regarding the Gallery, please submit your question to UserVoice