Vereisen dat gebruikers met licentieRequire License Acceptance

Vereisen licentie acceptatie tekst wordt weergegeven op de detailpagina item voor modules die acceptatie van de licentie vereist.Require License Acceptance text shows up on item details page for modules that require license acceptance. Licentie voor module kan worden bekeken door te klikken op de koppeling 'Weergave License.txt'.License for module can be viewed by clicking on 'View License.txt' link.

Vereisen dat gebruikers met licentie

Gebruikers wordt gevraagd om te accepteren van de licentie bij het installeren, opslaan of bijwerken van de module via PowerShellGet of bij het implementeren van Azure Automation.Users will be prompted to accept the license when installing, saving or updating the module through PowerShellGet or when deploying to Azure Automation.

meer informatieMore details

Acceptatie van de licentie in PowerShellGet vereisenRequire License Acceptance in PowerShellGet

Vereisen dat gebruikers van de licentie op implementeren in Azure AutomationRequire License Acceptance on Deploy to Azure Automation