Profiel voor galerie ScriptAnazlyer regelScriptAnazlyer Rule Profile for Gallery

De kwaliteit van items die zijn gepubliceerd in PowerShell Gallery, zodat we uitvoeren PSScriptAnalyzer regels om te bepalen of er eventuele schendingen in de scripts die zijn verzonden zijn.To ensure the quality of items published to PowerShell Gallery, we run PSScriptAnalyzer rules to determine if there are any violations in the scripts submitted.

U vindt de lijst met regels die wordt uitgevoerd op ScriptAnalyzer GitHub-pagina.You can find the list of rules we are running on ScriptAnalyzer GitHub page. Neem contact op met de PowerShell-galerie beheerders, hebt u vragen met betrekking tot de regels dat wordt uitgevoerd, of een probleem voor ScriptAnalzyer openen.If you have any concerns regarding the rules we are running, please contact PowerShell Gallery Administrators, or open an issue for ScriptAnalzyer.

Op elke pagina afzonderlijk item in de galerie in de komende release worden ScriptAnalyzer resultaten worden weergegeven.ScriptAnalyzer results will be displayed on each individual item page in Gallery in the coming release. We raden item eigenaren om hun artikelen om te controleren of dat er zijn geen ernstige fouten in gepubliceerde items te controleren.We encourage item owners to check their items to make sure there are no severe errors in published items.