Status van de PowerShell-galeriePowerShell Gallery Status

27-03/2017 - opgelost: kan geen afzonderlijke module en het script pagina's te zien03/27/2017 - RESOLVED: Unable to see individual module and script pages

Samenvatting van de Impact: directe koppelingen naar de afzonderlijke pagina's de module en het script op https://www.powershellgallery.com verloren gegaan.Summary of Impact: Direct links to individual module and script pages on https://www.powershellgallery.com were broken. Dit is in alle regio's worden gerapporteerd.This was being reported across all the regions. Dit heeft geen invloed op een van de cmdlets PowerShellGet ie., installatie-Module installatiescript, Update-Module-updatescript Publish-Module Publish-Script nog steeds werken.This did not impact any of the PowerShellGet cmdlets ie., Install-Module, Install-Script, Update-Module, Update-Script, Publish-Module, Publish-Script continued to work.

Root Cause: Engineers de oorzaak geïdentificeerd als een probleem waardoor sociale media knoppen zoals Facebook naar de pagina.Root Cause: Engineers identified the cause as an issue bringing up social media buttons like Facebook onto the page.

Resolutie: Engineers het probleem is opgelost door de Facebook count-informatie uit te schakelen.Resolution: Engineers fixed the problem by disabling the Facebook count information.

Volgende stappen: We een interne bijhouden probleem om op te lossen ons gebruik van Facebook-API hebt geopend.Next Steps: We opened an internal tracking issue to fix our usage of Facebook API.

15-12-2016 - kan geen e-mailberichten via de website van de PowerShellGallery verzenden12/15/2016 - Unable to send emails via PowerShellGallery website

Samenvatting van de Impact: tussen 13-12-2016 en 15-12-2016 geen berichten verzonden via de Contact-eigenaars, eigenaren beheren, contact opnemen met ondersteuning of misbruik van rapport niet zijn ontvangen door de beheerders van PowerShell-galerie.Summary of Impact: Between 12/13/2016 and 12/15/2016, any messages sent via Contact Owners, Manage Owners, Contact Support, or Report Abuse were not received by the PowerShell Gallery Administrators.
Root Cause: Engineers de oorzaak geïdentificeerd als een verificatieprobleem met de SMTP-server.Root Cause: Engineers identified the cause as an authentication issue with the SMTP server.
Resolutie: Engineers konden los het verificatieprobleem en herstel verbinding met de SMTP-server.Resolution: Engineers were able to resolve the authentication issue and restore connection to the SMTP server.
Volgende stappen: als u de contactpersoon eigenaars, eigenaren beheren, contact opnemen met ondersteuning of misbruik melden koppelingen gebruikt voor het verzenden van e-mail naar cgadmin@microsoft.com gedurende deze tijd en we heeft niet gereageerd, probeer het opnieuw.Next Steps: If you used the Contact Owners, Manage Owners, Contact Support, or Report Abuse links to send mail to cgadmin@microsoft.com during this time and we have not responded, please try again. Onze excuses voor het ongemak.We apologize for the inconvenience.

8-10/2016 - opgelost: kan geen e-mailberichten verzendencgadmin@microsoft.com8/10/2016 - Resolved: Unable to send emails to cgadmin@microsoft.com

Samenvatting van de Impact: tussen 5-8-2016 en 8/10/2016 klanten kon niet worden verzonden e-mailberichten cgadmin@microsoft.com, of gebruik de functie Contact met ons opnemen.Summary of Impact: Between 8/5/2016 and 8/10/2016, customers were unable to send emails to cgadmin@microsoft.com, or use the Contact Us feature.
Root Cause: Engineers de oorzaak geïdentificeerd als een wijziging in de configuratie van het e-mailaccount.Root Cause: Engineers identified the cause as a configuration change of the email account.
Resolutie: Engineers gewerkt om de configuratieprobleem te verhelpen.Resolution: Engineers worked to resolve the configuration issue.
Volgende stappen: als u de koppeling Contact met ons gebruikt of e-mail naar verzonden cgadmin@microsoft.com gedurende deze tijd en we heeft niet gereageerd, probeer het opnieuw.Next Steps: If you used the Contact Us link or sent mail to cgadmin@microsoft.com during this time and we have not responded, please try again. Hartelijk dank voor uw geduld.Thank you for your patience.