Opslaan-ModuleSave-Module

Hiermee slaat u een module Lokaal zonder het te installeren.Saves a module locally without installing it.

BeschrijvingDescription

De cmdlet opslaan-Module een module van de opgegeven opslagplaats voor inspectie lokaal opgeslagen.The Save-Module cmdlet saves a module locally from the specified repository for inspection. De module is niet geïnstalleerd.The module is not installed.

De syntaxis van cmdletCmdlet syntax

Get-Command -Name Save-Module -Module PowerShellGet -Syntax

Verwijzing naar het online help van cmdletCmdlet online help reference

Opslaan-ModuleSave-Module

VoorbeeldopdrachtenExample commands

Save-Module -Repository MSPSGallery -Name ModuleWithDependencies2 -Path C:\MySavedModuleLocation
dir C:\MySavedModuleLocation

Directory: C:\MySavedModuleLocation

Mode LastWriteTime Length Name
---- ------------- ------ ----
d----- 4/21/2015 5:40 PM ModuleWithDependencies2
d----- 4/21/2015 5:40 PM NestedRequiredModule1
d----- 4/21/2015 5:40 PM NestedRequiredModule2
d----- 4/21/2015 5:40 PM NestedRequiredModule3
d----- 4/21/2015 5:40 PM RequiredModule1
d----- 4/21/2015 5:40 PM RequiredModule2
d----- 4/21/2015 5:40 PM RequiredModule3


# Find a command and save its module
# This command finds the specified command, and then passes it to Save-Module to save it to the C:\temp folder.
Find-Command -Name "Get-NestedRequiredModule4" -Repository "INT" | Save-Module -Path "C:\temp\" -Verbose


# Save the role capability modules by piping the Find-RoleCapability output to Save-Module cmdlet.
Find-RoleCapability -Name Maintenance,MyJeaRole | Save-Module -Path C:\MyModulesPath


# Save a specific prerelease version of a module to C:\MySavedModuleLocation
Save-Module -Name ContosoServer -RequiredVersion 1.1.3-alpha -Path C:\MySavedModuleLocation -AllowPrerelease

# Install the latest version of a module by name, including prelrelease versions if one exists
Install-Module -Name ContosoServer -Path C:\MySavedModuleLocation -AllowPrerelease