Overzicht van PowerShellGetPowerShellGet Overview

PowerShellGet-module bevat cmdlets voor het detecteren, installeren, bijwerken en publiceren van de PowerShell-artefacten zoals Modules, DSC-Resources, rol mogelijkheden en -Scripts uit de https://www.PowerShellGallery.com en andere persoonlijke opslagplaatsen.PowerShellGet module contains cmdlets for discovering, installing, updating and publishing the PowerShell artifacts like Modules, DSC Resources, Role Capabilities and Scripts from the https://www.PowerShellGallery.com and other private repositories.

PowerShellGet cmdlet-verwijzingPowerShellGet cmdlet reference