Architectuur van PackageManagement en de relatie met PowerShellGet-module.Architecture of PackageManagement and its relationship with PowerShellGet module.

Het gebruik van PackageManagement-cmdlets voor het detecteren, installeren, bijwerken en inventaris van scripts en modules met behulp van PowerShellGet provider.How to use PackageManagement cmdlets for discovering, installing, updating and inventory of scripts and modules using PowerShellGet provider.

PakageManagement opdrachtenPakageManagement Commands