Het vereisen van instemming van de licentie voor ScriptsRequiring License Acceptance for Scripts

Acceptatie van de licentie wordt niet ondersteund voor scripts.License Acceptance is not supported for scripts. Het scenario waarbij een script is afhankelijk van een module die vereist dat de acceptatie van de licentie wordt echter ondersteund.However, the scenario where a script depends on a module that requires license acceptance is supported.

Script commands(Install-Script/Save-Script/Update-Script) ondersteunen een nieuwe parameter - AcceptLicense dat zich gedraagt alsof de gebruiker de licentievoorwaarden hebt gezien.Script commands(Install-Script/Save-Script/Update-Script) support a new parameter -AcceptLicense that behaves as though user saw the license. Als niet - AcceptLicense is opgegeven; de gebruiker wordt license.txt voor afhankelijke module weergegeven en wordt gevraagd of u de licentievoorwaarden accepteert.If -AcceptLicense is not specified; the user will be shown license.txt for dependent module and prompted to accept the license.

VOORBEELDENEXAMPLES

Voorbeeld 1: Installatiescript met afhankelijkheden vereisen van instemming met licentieExample 1: Install Script with dependencies requiring license acceptance

Script 'ScriptRequireLicenseAcceptance', is afhankelijk van de module 'ModuleRequireLicenseAcceptance'.Script 'ScriptRequireLicenseAcceptance' depends on module 'ModuleRequireLicenseAcceptance'. Gebruiker wordt gevraagd om een licentie accepteren.User is prompted to Accept License.

PS C:\> Install-Script -Name ScriptRequireLicenseAcceptance

License Acceptance
MIT License 2.0
Copyright (c) 2016 PowerShell Team
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software.

Do you accept the license terms for module 'ModuleRequireLicenseAcceptance'.
[Y] Yes  [A] Yes to All  [N] No  [L] No to All  [S] Suspend  [?] Help (default is "N"): 

Voorbeeld 2: Installatiescript met afhankelijkheden licentie acceptatie en -AcceptLicense vereisenExample 2: Install Script with dependencies requiring license acceptance and -AcceptLicense

Script 'ScriptRequireLicenseAcceptance', is afhankelijk van de module 'ModuleRequireLicenseAcceptance'.Script 'ScriptRequireLicenseAcceptance' depends on module 'ModuleRequireLicenseAcceptance'. Gebruiker niet gevraagd licentie accepteren omdat - AcceptLicense is opgegeven.User is not prompted to accept license as -AcceptLicense is specified.

PS C:\> Install-Script -Name ScriptRequireLicenseAcceptance -AcceptLicense

meer informatieMore details

Acceptatie van de licentie-ondersteuning vereist voor ModulesRequire License Acceptance support for Modules

Acceptatie van de licentie-ondersteuning op PowerShellGallery vereistRequire License Acceptance support on PowerShellGallery

Vereisen dat gebruikers van de licentie op implementeren in Azure AutomationRequire License Acceptance on Deploy to Azure Automation