about_Join

Korte beschrijving

Beschrijft hoe de join-operator (-join) meerdere tekenreeksen combineert tot één tekenreeks.

Lange beschrijving

De join-operator voegt een set tekenreeksen samen tot één tekenreeks. De tekenreeksen worden toegevoegd aan de resulterende tekenreeks in de volgorde waarin ze worden weergegeven in de opdracht .

Syntax

In het volgende diagram ziet u de syntaxis voor de join-operator.

-Join <String[]>
<String[]> -Join <Delimiter>

Parameters

Tekenreeks[] - Hiermee geeft u een of meer tekenreeksen moeten worden samengevoegd.

Scheidingsteken: hiermee geeft u een of meer tekens op die tussen de samenvoegde tekenreeksen worden geplaatst. De standaardwaarde is geen scheidingsteken ("").

Opmerkingen

De unaire join-operator (-join <tekenreeks[]>) heeft een hogere prioriteit dan een komma. Als u een door komma's gescheiden lijst met tekenreeksen indient bij de unaire join-operator, wordt alleen de eerste tekenreeks (vóór de eerste komma) verzonden naar de join-operator.

Als u de unaire join-operator wilt gebruiken, sluit u de tekenreeksen tussen haakjes of sla u de tekenreeksen op in een variabele en dient u vervolgens de variabele in om lid te worden.

Bijvoorbeeld:

-join "a", "b", "c"
a
b
c

-join ("a", "b", "c")
abc

$z = "a", "b", "c"
-join $z
abc

Voorbeelden

De volgende instructie voegt drie tekenreeksen samen:

-join ("Windows", "PowerShell", "2.0")
WindowsPowerShell2.0

Met de volgende instructie worden drie tekenreeksen met scheidingstekens door een spatie aan elkaar getrokken:

"Windows", "PowerShell", "2.0" -join " "
Windows PowerShell 2.0

In de volgende instructies wordt een scheidingsteken met meerdere tekens gebruikt om drie tekenreeksen samen te sluiten:

$a = "WIND", "S P", "ERSHELL"
$a -join "OW"
WINDOWS POWERSHELL

Met de volgende instructie worden de regels in een here-string tot één tekenreeks samengemaakt. Omdat een here-string één tekenreeks is, moeten de regels in de here-string worden gesplitst voordat ze kunnen worden samengevoegd. Met deze methode kunt u de tekenreeksen opnieuw toevoegen in een XML-bestand dat is opgeslagen in een hier-tekenreeks:

$a = @'
a
b
c
'@

(-split $a) -join " "
a b c

Zie ook