about_Sequence

Korte beschrijving

Beschrijft het Sequence trefwoord dat geselecteerde activiteiten opeenvolgend wordt uitgevoerd.

Lange beschrijving

Met het Sequence trefwoord worden geselecteerde werkstroomactiviteiten opeenvolgend uitgevoerd. Werkstroomactiviteiten worden uitgevoerd in de volgorde waarin ze worden weergegeven en niet gelijktijdig worden uitgevoerd. Het Sequence trefwoord is alleen geldig in een PowerShell-werkstroom.

Het Sequence trefwoord wordt in een Parallel scriptblok gebruikt om geselecteerde opdrachten opeenvolgend uit te voeren.

Omdat werkstroomactiviteiten standaard opeenvolgend worden uitgevoerd, Sequence is het trefwoord alleen effectief in een Parallel scriptblok. Als het Sequence trefwoord niet is opgenomen in een Parallel scriptblok, is het geldig maar ineffectief.

Met Sequence het scriptblok kunt u meer opdrachten parallel uitvoeren doordat u afhankelijke opdrachten opeenvolgend kunt uitvoeren.

Syntax

Werkstroom met behulp van reeks

workflow <Verb-Noun>
{
  Sequence
  {
    [<Activity>]
    [<Activity>]
    # ...
  }
}

Werkstroom met parallel en sequentie

workflow <Verb-Noun>
{
  Parallel
  {
    [<Activity>]
    Sequence
    {
      [<Activity>]
      [<Activity>]
      # ...
    }
  }
}

Gedetailleerde beschrijving

De opdrachten in een Parallel scriptblok kunnen gelijktijdig worden uitgevoerd. De volgorde waarin ze worden uitgevoerd, wordt niet bepaald. Deze functie verbetert de prestaties van een scriptwerkstroom.

U kunt een scriptblok Sequence gebruiken om geselecteerde activiteiten opeenvolgend uit te voeren, zelfs als de activiteiten worden weergegeven in een Parallel scriptblok.

De activiteiten in een Sequence scriptblok worden achtereenvolgens uitgevoerd in de volgorde waarin ze worden vermeld. Een activiteit in een Sequence scriptblok wordt pas gestart nadat de vorige activiteit is voltooid.

Wanneer het scriptblok Sequence echter wordt weergegeven in een Parallel scriptblok, wordt niet bepaald in Sequence welke volgorde het scriptblok wordt uitgevoerd. Deze kan worden uitgevoerd vóór, na of gelijktijdig met andere activiteiten in het Parallel scriptblok.

De volgende werkstroom bevat bijvoorbeeld een Parallel scriptblok dat activiteiten die processen en services op de computer uitvoeren. Het Parallel scriptblok bevat een Sequence scriptblok dat informatie uit een bestand op haalt en de informatie gebruikt als invoer voor een script.

De Get-Processhotfix-gerelateerde Get-Serviceopdrachten , en zijn onafhankelijk van elkaar. De opdrachten kunnen gelijktijdig of in een andere volgorde worden uitgevoerd. Maar de opdracht die de hotfixgegevens op haalt, moet worden uitgevoerd vóór de opdracht die deze gebruikt.

workflow Test-Workflow
{
  Parallel
  {
  Get-Process
  Get-Service

  Sequence
  {
    $Hotfix = Get-Content 'D:\HotFixes\Required.txt'
    Foreach ($h in $Hotfix) {'D:\Scripts\Verify-Hotfix' -Hotfix $h}
    }
  }
}

Zie ook