Sneltoetsen voor Windows PowerShell ISEKeyboard Shortcuts for the Windows PowerShell ISE

Gebruik de volgende sneltoetsen voor het uitvoeren van acties in Windows PowerShell® Integrated Scripting Environment (ISE).Use the following keyboard shortcuts to perform actions in Windows PowerShell® Integrated Scripting Environment (ISE). Windows PowerShell ISE is beschikbaar als onderdeel van de Windows Server en Windows-client-besturingssystemen, maar ook op sommige oudere Windows-besturingssystemen worden geïnstalleerd als onderdeel van de downloadpakket van Windows Management Framework 4.0.Windows PowerShell ISE is available as part of the Windows Server and Windows client operating systems, but can also be installed on some older Windows operating systems as part of the Windows Management Framework 4.0 download package.

Sneltoetsen voor het bewerken van tekstKeyboard shortcuts for editing text

U kunt de volgende sneltoetsen gebruiken wanneer u tekst bewerkt.You can use the following keyboard shortcuts when you edit text.

ActieAction Sneltoetsen gebruikenKeyboard Shortcuts Gebruik inUse in
HelpHelp F1F1 Deelvenster script belangrijk: kunt u opgeven dat F1-help is afkomstig uit de TechNet-bibliotheek op het web of gedownload Help (Zie Update-Help).Script Pane Important: You can specify that F1 help comes from the TechNet Library on the web or downloaded Help (see Update-Help). Als u wilt selecteren, klikt u op extra, opties, vervolgens op de algemene instellingentabblad, in- of uitschakelen lokale help-inhoud gebruiken in plaats van online-inhoud.To select, click Tools, Options, then on the General Settingstab, set or clear Use local help content instead of online content.
KopiërenCopy Ctrl + CCTRL+C Deelvenster, opdracht, deelvenster Uitvoer scriptScript Pane, Command Pane, Output Pane
KnippenCut CTRL + XCTRL+X Script-veld opdrachtvensterScript Pane, Command Pane
Uitvouwen of samenvouwen overzichtExpand or Collapse Outlining CTRL+MCTRL+M ScriptvensterScript Pane
Zoeken in een ScriptFind in Script CTRL+FCTRL+F ScriptvensterScript Pane
Volgende zoeken in een ScriptFind Next in Script F3F3 ScriptvensterScript Pane
Vorige in Script zoekenFind Previous in Script SHIFT+F3SHIFT+F3 ScriptvensterScript Pane
Overeenkomende accolade zoekenFind Matching Brace CTRL +]CTRL+] ScriptvensterScript Pane
PastePaste Ctrl + VCTRL+V Script-veld opdrachtvensterScript Pane, Command Pane
RedoRedo CTRL + YCTRL+Y Script-veld opdrachtvensterScript Pane, Command Pane
Vervang in ScriptReplace in Script CTRL + HCTRL+H ScriptvensterScript Pane
OpslaanSave CTRL+SCTRL+S ScriptvensterScript Pane
Alles selecterenSelect All Ctrl + ACTRL+A Deelvenster, opdracht, deelvenster Uitvoer scriptScript Pane, Command Pane, Output Pane
Codefragmenten weergevenShow Snippets CTRL+JCTRL+J Script-veld opdrachtvensterScript Pane, Command Pane
UndoUndo CTRL + ZCTRL+Z Script-veld opdrachtvensterScript Pane, Command Pane

Sneltoetsen voor het uitvoeren van scriptsKeyboard shortcuts for running scripts

U kunt de volgende sneltoetsen gebruiken bij het uitvoeren van scripts in de Script-veld.You can use the following keyboard shortcuts when you run scripts in the Script Pane.

ActieAction SneltoetsKeyboard Shortcut
NieuwNew CTRL + NCTRL+N
OpenOpen CTRL + OCTRL+O
RunRun F5F5
Selectie uitvoerenRun Selection F8F8
Uitvoering stoppenStop Execution CTRL + BREAK.CTRL+BREAK. CTRL + C kan worden gebruikt wanneer de context niet-ambigue is (Er is geen tekst geselecteerd).CTRL+C can be used when the context is unambiguous (when there is no text selected).
Tabblad (naar het volgende script)Tab (to next script) CTRL + TAB Opmerking: tabblad naar het volgende script werkt alleen als u een enkel Windows PowerShell-tabblad openen, of wanneer er meer dan een Windows PowerShell-tabblad geopend, maar de focus in het scriptvenster is.CTRL+TAB Note: Tab to next script works only when you have a single Windows PowerShell tab open, or when you have more than one Windows PowerShell tab open, but the focus is in the Script Pane.
Tabblad (naar vorige script)Tab (to previous script) CTRL + SHIFT + TAB Opmerking: tabblad naar vorige script werkt wanneer er slechts één open voor Windows PowerShell-tabblad, of als er meer dan een Windows PowerShell-tabblad openen en het scriptvenster de focus heeft.CTRL+SHIFT+TAB Note: Tab to previous script works when you have only one Windows PowerShell tab open, or if you have more than one Windows PowerShell tab open, and the focus is in the Script Pane.

Sneltoetsen voor de weergave aanpassenKeyboard shortcuts for customizing the view

U kunt de volgende sneltoetsen gebruiken voor het aanpassen van de weergave in Windows PowerShell ISE.You can use the following keyboard shortcuts to customize the view in Windows PowerShell ISE. Ze zijn toegankelijk vanaf de deelvensters in de toepassing.They are accessible from all the panes in the application.

ActieAction SneltoetsKeyboard Shortcut
Ga naar de opdracht (v2)- of -Console (v3 en hoger) deelvensterGo to Command (v2) or Console (v3 and later) Pane CTRL + DCTRL+D
Ga naar het deelvenster Uitvoer (alleen v2)Go to Output Pane (v2 only) CTRL + SHIFT + OCTRL+SHIFT+O
Ga naar scriptvensterGo to Script Pane CTRL + ICTRL+I
Scriptvenster weergevenShow Script Pane CTRL + RCTRL+R
Scriptvenster verbergenHide Script Pane CTRL + RCTRL+R
Script-veld omhoog verplaatsenMove Script Pane Up CTRL + 1CTRL+1
Scriptvenster rechts verplaatsenMove Script Pane Right CTRL + 2CTRL+2
Scriptvenster maximaliserenMaximize Script Pane CTRL + 3CTRL+3
InzoomenZoom In CTRL + PLUSTEKEN (+)CTRL+PLUS SIGN
UitzoomenZoom Out CTRL + MINTEKENCTRL+MINUS SIGN

Sneltoetsen voor foutopsporing in scriptsKeyboard shortcuts for debugging scripts

U kunt de volgende sneltoetsen gebruiken wanneer u fouten opsporen in scripts.You can use the following keyboard shortcuts when you debug scripts.

ActieAction SneltoetsKeyboard Shortcut Gebruik inUse in
Run/ContinueRun/Continue F5F5 Scriptvenster wanneer foutopsporing van een scriptScript Pane, when debugging a script
In stapStep Into F11F11 Scriptvenster wanneer foutopsporing van een scriptScript Pane, when debugging a script
Stap OverStep Over F10F10 Scriptvenster wanneer foutopsporing van een scriptScript Pane, when debugging a script
Stap uitStep Out SHIFT+F11SHIFT+F11 Scriptvenster wanneer foutopsporing van een scriptScript Pane, when debugging a script
Aanroepstack weergevenDisplay Call Stack CTRL + SHIFT + DCTRL+SHIFT+D Scriptvenster wanneer foutopsporing van een scriptScript Pane, when debugging a script
Lijst met onderbrekingspuntenList Breakpoints CTRL + SHIFT + LCTRL+SHIFT+L Scriptvenster wanneer foutopsporing van een scriptScript Pane, when debugging a script
Toggle BreakpointToggle Breakpoint F9F9 Scriptvenster wanneer foutopsporing van een scriptScript Pane, when debugging a script
Verwijder alle onderbrekingspuntenRemove All Breakpoints CTRL + SHIFT + F9CTRL+SHIFT+F9 Scriptvenster wanneer foutopsporing van een scriptScript Pane, when debugging a script
Stop de foutopsporingStop Debugger SHIFT+F5SHIFT+F5 Scriptvenster wanneer foutopsporing van een scriptScript Pane, when debugging a script

Notitie

U kunt ook de sneltoetsen die is ontworpen voor de Windows PowerShell-console wanneer u fouten opsporen in scripts in Windows PowerShell ISE gebruiken.You can also use the keyboard shortcuts designed for the Windows PowerShell console when you debug scripts in Windows PowerShell ISE. Voor het gebruik van deze snelkoppelingen, moet u de snelkoppeling typt in het deelvenster opdracht en druk op ENTER.To use these shortcuts, you must type the shortcut in the Command Pane and press ENTER.

ActieAction SneltoetsKeyboard Shortcut Gebruik inUse in
DoorgaanContinue CC -Consolevenster, als u fouten opspoort een scriptConsole Pane, when debugging a script
In stapStep Into SS -Consolevenster, als u fouten opspoort een scriptConsole Pane, when debugging a script
Stap OverStep Over VV -Consolevenster, als u fouten opspoort een scriptConsole Pane, when debugging a script
Stap uitStep Out OO -Consolevenster, als u fouten opspoort een scriptConsole Pane, when debugging a script
Herhaal de laatste opdracht (voor stap naar of stap Over)Repeat Last Command (for Step Into or Step Over) ENTERENTER -Consolevenster, als u fouten opspoort een scriptConsole Pane, when debugging a script
Aanroepstack weergevenDisplay Call Stack KK -Consolevenster, als u fouten opspoort een scriptConsole Pane, when debugging a script
Stop de foutopsporingStop Debugging QQ -Consolevenster, als u fouten opspoort een scriptConsole Pane, when debugging a script
Lijst van het ScriptList the Script LL -Consolevenster, als u fouten opspoort een scriptConsole Pane, when debugging a script
Console weergeven Debug-opdrachtenDisplay Console Debugging Commands H of?H or ? -Consolevenster, als u fouten opspoort een scriptConsole Pane, when debugging a script

Sneltoetsen voor Windows PowerShell-tabbladenKeyboard shortcuts for Windows PowerShell tabs

U kunt de volgende sneltoetsen gebruiken wanneer u Windows PowerShell-tabbladen.You can use the following keyboard shortcuts when you use Windows PowerShell tabs.

ActieAction SneltoetsKeyboard Shortcut
Tabblad PowerShell sluitenClose PowerShell Tab CTRL + WCTRL+W
Nieuw PowerShell-tabbladNew PowerShell Tab CTRL + TCTRL+T
Vorige PowerShell-tabbladPrevious PowerShell tab CTRL + SHIFT + TAB.CTRL+SHIFT+TAB. Deze sneltoets werkt alleen als er geen bestanden geopend op een Windows PowerShell-tabblad zijn.This shortcut works only when no files are open on any Windows PowerShell tab.
Volgende Windows PowerShell-tabbladNext Windows PowerShell tab CTRL + TAB.CTRL+TAB. Deze sneltoets werkt alleen als er geen bestanden geopend op een Windows PowerShell-tabblad zijn.This shortcut works only when no files are open on any Windows PowerShell tab.

Sneltoetsen voor het starten en afsluitenKeyboard shortcuts for starting and exiting

U kunt de volgende sneltoetsen gebruiken om de Windows PowerShell-console (PowerShell.exe) te starten of om af te sluiten van Windows PowerShell ISE.You can use the following keyboard shortcuts to start the Windows PowerShell console (PowerShell.exe) or to exit Windows PowerShell ISE.

ActieAction SneltoetsKeyboard Shortcut
ExitExit ALT+F4ALT+F4
Start PowerShell.exe (Windows PowerShell-console)Start PowerShell.exe (Windows PowerShell console) CTRL + SHIFT + PCTRL+SHIFT+P

Zie ookSee Also