Uninstall-PswaWebApplicationUninstall-PswaWebApplication

SAMENVATTINGSYNOPSIS

Hiermee verwijdert u de webtoepassing Windows PowerShell®.Uninstalls the Windows PowerShell® web application.

SYNTAXISSYNTAX

StandaardinstellingDefault

Uninstall-PswaWebApplication [[-WebApplicationName] <String> ] [-DeleteTestCertificate] [-WebSiteName <String> ] [-Confirm] [-WhatIf] [ <CommonParameters>]

BESCHRIJVINGDESCRIPTION

De Uninstall-PswaWebApplication cmdlet verwijdert u de Windows PowerShell-webtoepassing en verwijdert u de website in IIS.The Uninstall-PswaWebApplication cmdlet uninstalls the Windows PowerShell web application and removes the website from IIS. De cmdlet worden niet verwijderd IIS of andere onderdelen geïnstalleerd, omdat ze zijn vereist voor Windows PowerShell om uit te voeren.The cmdlet does not uninstall IIS, or any other features installed because they were required for Windows PowerShell to run.

PARAMETERSPARAMETERS

-DeleteTestCertificate-DeleteTestCertificate

Geeft aan dat de testcertificaten gemaakt door de installeren_PswaWebApplication cmdlet (met de UseTestCertificate parameter) is verwijderd.Indicates that the test certificates created by the Install_PswaWebApplication cmdlet (with the UseTestCertificate parameter) is deleted. Het testcertificaat met dezelfde naam als het account dat is gemaakt door de Install-PswaWebApplication cmdlet wordt verwijderd.Only the test certificate with the same name as the one created by the Install-PswaWebApplication cmdlet is removed.

AliassenAliases geennone
Nodig?Required? onjuistfalse
Positie?Position? Met de naamnamed
StandaardwaardeDefault Value De waarde Truetrue
Pijplijn-invoer accepteren?Accept Pipeline Input? onjuistfalse
Jokertekens accepteren?Accept Wildcard Characters? onjuistfalse

-WebApplicationName <tekenreeks>-WebApplicationName <String>

Hiermee geeft u de naam van de webtoepassing te verwijderen.Specifies the name of the web application to uninstall.

AliassenAliases geennone
Nodig?Required? onjuistfalse
Positie?Position? 11
StandaardwaardeDefault Value pswapswa
Pijplijn-invoer accepteren?Accept Pipeline Input? onjuistfalse
Jokertekens accepteren?Accept Wildcard Characters? onjuistfalse

-Websitenaam <tekenreeks>-WebSiteName <String>

Geeft de naam van de website waarop de webtoepassing is geïnstalleerd.Specifies the name of the web site where the web application is installed.

AliassenAliases geennone
Nodig?Required? onjuistfalse
Positie?Position? Met de naamnamed
StandaardwaardeDefault Value StandaardwebsiteDefault Web Site
Pijplijn-invoer accepteren?Accept Pipeline Input? onjuistfalse
Jokertekens accepteren?Accept Wildcard Characters? onjuistfalse

-Confirm-Confirm

Hiermee wordt u gevraagd om bevestiging voordat u de cmdlet uitvoert.Prompts you for confirmation before running the cmdlet.

Nodig?Required? onjuistfalse
Positie?Position? Met de naamnamed
StandaardwaardeDefault Value onjuistfalse
Pijplijn-invoer accepteren?Accept Pipeline Input? onjuistfalse
Jokertekens accepteren?Accept Wildcard Characters? onjuistfalse

-WhatIf-WhatIf

Hiermee wordt weergegeven wat er zou gebeuren als u de cmdlet uitvoert.Shows what would happen if the cmdlet runs. De cmdlet wordt niet uitgevoerd.The cmdlet is not run.

Nodig?Required? onjuistfalse
Positie?Position? Met de naamnamed
StandaardwaardeDefault Value onjuistfalse
Pijplijn-invoer accepteren?Accept Pipeline Input? onjuistfalse
Jokertekens accepteren?Accept Wildcard Characters? onjuistfalse

<CommonParameters><CommonParameters>

Deze cmdlet ondersteunt de algemene parameters:-Verbose,-Debug, - ErrorAction, -ErrorVariable,-OutBuffer en - OutVariable.This cmdlet supports the common parameters: -Verbose, -Debug, -ErrorAction, -ErrorVariable, -OutBuffer, and -OutVariable. Zie voor meer informatie about_CommonParameters.For more information, see about_CommonParameters.

INVOERINPUTS

Deze cmdlet heeft geen invoer.This cmdlet takes no input.

UITVOEROUTPUTS

Deze cmdlet retourneert geen uitvoer.This cmdlet returns no output.

VOORBEELDENEXAMPLES

VOORBEELD 1EXAMPLE 1

Deze opdracht verwijdert u de Windows PowerShell-webtoepassing.This command uninstalls the Windows PowerShell Web Application. Deze cmdlet kunt u de Windows PowerShell-webtoepassing verwijderen als u met behulp van de standaardwaarden hebt geïnstalleerd.You can use this cmdlet to uninstall the Windows PowerShell Web Application if you installed it using the default values.

Uninstall-PswaWebApplication

VOORBEELD 2EXAMPLE 2

Deze opdracht verwijdert de Windows PowerShell-webtoepassing en Hiermee verwijdert u de testcertificaat dat is gekoppeld aan de toepassing.This command uninstalls the Windows PowerShell Web Application, and deletes the test certificate associated with the application. Deze cmdlet kunt u de Windows PowerShell-webtoepassing verwijderen als u met behulp van de standaardwaarden zijn geïnstalleerd en een testcertificaat gemaakt.You can use this cmdlet to uninstall the Windows PowerShell Web Application if you installed it using the default values and created a test certificate.

Uninstall-PswaWebApplication -DeleteTestCertificate

Voorbeeld 3 {#example-3 .subHeading}EXAMPLE 3 {#example-3 .subHeading}

Deze opdracht verwijdert u de Windows PowerShell-webtoepassing wanneer een aangepaste website en de toepassing tijdens de installatie zijn opgegeven.This command uninstalls the Windows PowerShell Web Application when a custom website and application were specified during the install. De opdracht verwijdert u de website met de naam persoonlijke site en de toepassing met de naam testtoepassing en specificeert de testcertificaten die zijn gekoppeld aan de toepassing worden ook verwijderd.The command removes the website named MySite and the application named TestApplication and specifies that the test certificates associated with the application are also deleted.

Uninstall-PswaWebApplication -WebApplicationName TestApplication -WebsiteName MySite -DeleteTestCertificate