Module PSWorkflowPSWorkflow Module

Deze sectie bevat help-onderwerpen voor de PSWorkflow module bevat cmdlets die ondersteuning bieden voor de Windows PowerShell Workflow-functie.This section contains the help topics for the PSWorkflow module, which includes cmdlets that support the Windows PowerShell Workflow feature. De PSWorkflow -module is geïnstalleerd met Windows PowerShell.The PSWorkflow module is installed with Windows PowerShell.

Help-onderwerpenHelp Topics

Werkstroom-CmdletsWorkflow Cmdlets

about_Workflowsabout_Workflows

about_WorkflowCommonParametersabout_WorkflowCommonParameters

about_ActivityCommonParametersabout_ActivityCommonParameters

about_Checkpoint-Workflowabout_Checkpoint-Workflow

about_Foreach-Parallelabout_Foreach-Parallel

about_InlineScriptabout_InlineScript

about_Parallelabout_Parallel

about_Sequenceabout_Sequence

about_Suspend-Workflowabout_Suspend-Workflow

Hulpprogramma voor PowerShell Workflow-CmdletsPowerShell Workflow Utility Cmdlets