Declaratie van het kenmerk Alias

Met het kenmerk Alias kan de gebruiker verschillende namen opgeven voor een cmdlet of een cmdlet-parameter. Aliassen kunnen worden gebruikt om snelkoppelingen voor een parameternaam op te geven, of ze kunnen verschillende namen opgeven die geschikt zijn voor verschillende scenario's.

Syntaxis

[Alias(aliasNames)]

Parameters

aliasNames (Tekenreeks[]) Vereist. Hiermee geeft u een set met door komma's gescheiden aliasnamen op voor de cmdlet-parameter.

Opmerkingen

Het kenmerk Alias wordt gedefinieerd door de klasse System.Management.Automation.Aliasattribute.

Cmdlet-aliassen

  • Het kenmerk Alias wordt gebruikt met de cmdlet-declaratie. Zie Cmdlet Aliassenvoor meer informatie over het declareer van deze kenmerken.
  • Elke parameteraliasnaam moet uniek zijn. Windows PowerShell controleert niet op dubbele aliasnamen.

Parameteraliassen

  • Het kenmerk Alias wordt gebruikt met het kenmerk Parameter wanneer u een cmdlet-parameter opgeeft. Zie How to Declare Cmdlet Parameters (Cmdlet-parametersdeclareeren) voor meer informatie over het declareeren van deze kenmerken.
  • Elke parameteraliasnaam moet uniek zijn binnen een cmdlet. Windows PowerShell controleert niet op dubbele aliasnamen.
  • Het kenmerk Alias wordt eenmaal gebruikt voor elke parameter in een cmdlet.

Zie ook

Cmdlet-aliassen

Parameteraliassen

Een Windows PowerShell-cmdlet schrijven