Cmdlet-reeksen

Wanneer u uw cmdlets ontwerpt, kunnen er gevallen optreden waarin u verschillende acties moet uitvoeren op hetzelfde gegevensgetal. U moet bijvoorbeeld gegevens op halen en instellen of een proces starten en stoppen. Hoewel u afzonderlijke cmdlets moet maken om elke actie uit te voeren, moet uw cmdlet-ontwerp een basisklasse bevatten waarvan de klassen voor de afzonderlijke cmdlets zijn afgeleid.

Houd rekening met de volgende zaken bij het implementeren van een basisklasse.

Voorbeeld

In het volgende voorbeeld ziet u de implementatie van een basisklasse die wordt gebruikt door Get-Proc en Stop-Proc cmdlet die is afgeleid van dezelfde basisklasse.

using System;
using System.Diagnostics;
using System.Management.Automation;       //Windows PowerShell namespace.

namespace Microsoft.Samples.PowerShell.Commands
{

 #region ProcessCommands

 /// <summary>
 /// This class implements a Stop-Proc cmdlet. The parameters
 /// for this cmdlet are defined by the BaseProcCommand class.
 /// </summary>
 [Cmdlet(VerbsLifecycle.Stop, "Proc", SupportsShouldProcess = true)]
 public class StopProcCommand : BaseProcCommand
 {
  public override void ProcessObject(Process process)
  {
   if (ShouldProcess(process.ProcessName, "Stop-Proc"))
   {
    process.Kill();
   }
  }
 }

 /// <summary>
 /// This class implements a Get-Proc cmdlet. The parameters
 /// for this cmdlet are defined by the BaseProcCommand class.
 /// </summary>

 [Cmdlet(VerbsCommon.Get, "Proc")]
 public class GetProcCommand : BaseProcCommand
 {
  public override void ProcessObject(Process process)
  {
   WriteObject(process);
  }
 }

 /// <summary>
 /// This class is the base class that defines the common
 /// functionality used by the Get-Proc and Stop-Proc
 /// cmdlets.
 /// </summary>
 public class BaseProcCommand : Cmdlet
 {
  #region Parameters

  // Defines the Name parameter that is used to
  // specify a process by its name.
  [Parameter(
        Position = 0,
        Mandatory = true,
        ValueFromPipeline = true,
        ValueFromPipelineByPropertyName = true
  )]
  public string[] Name
  {
   get { return processNames; }
   set { processNames = value; }
  }
  private string[] processNames;

  // Defines the Exclude parameter that is used to
  // specify which processes should be excluded when
  // the cmdlet performs its action.
  [Parameter()]
  public string[] Exclude
  {
   get { return excludeNames; }
   set { excludeNames = value; }
  }
  private string[] excludeNames = new string[0];
  #endregion Parameters

  public virtual void ProcessObject(Process process)
  {
   throw new NotImplementedException("This method should be overridden.");
  }

  #region Cmdlet Overrides
  // <summary>
  // For each of the requested process names, retrieve and write
  // the associated processes.
  // </summary>
  protected override void ProcessRecord()
  {
   // Set up the wildcard characters used in resolving
   // the process names.
   WildcardOptions options = WildcardOptions.IgnoreCase |
                WildcardOptions.Compiled;

   WildcardPattern[] include = new WildcardPattern[Name.Length];
   for (int i = 0; i < Name.Length; i++)
   {
    include[i] = new WildcardPattern(Name[i], options);
   }

   WildcardPattern[] exclude = new WildcardPattern[Exclude.Length];
   for (int i = 0; i < Exclude.Length; i++)
   {
    exclude[i] = new WildcardPattern(Exclude[i], options);
   }

   foreach (Process p in Process.GetProcesses())
   {
    foreach (WildcardPattern wIn in include)
    {
     if (wIn.IsMatch(p.ProcessName))
     {
      bool processThisOne = true;
      foreach (WildcardPattern wOut in exclude)
      {
       if (wOut.IsMatch(p.ProcessName))
       {
        processThisOne = false;
        break;
       }
      }
      if (processThisOne)
      {
       ProcessObject(p);
      }
      break;
     }
    }
   }
  }
  #endregion Cmdlet Overrides
 }
  #endregion ProcessCommands
}

Zie ook

Een Windows PowerShell-cmdlet schrijven