Concepten voor foutrapportage

Windows PowerShell biedt twee mechanismen voor het rapporteren van fouten: één mechanisme voor het beëindigen van fouten en een ander mechanisme voor niet-beëindigingsfouten. Het is belangrijk dat uw cmdlet fouten correct rapporteert, zodat de hosttoepassing waarop uw cmdlets worden uitgevoerd op de juiste manier kan reageren.

Uw cmdlet moet de methode System.Management.Automation.Cmdlet.Throwterminatingerror* aanroepen wanneer er een fout optreedt die niet toestaat of moet toestaan dat de cmdlet de invoerobjecten blijft verwerken. Uw cmdlet moet de methode System.Management.Automation.Cmdlet.WriteError aanroepen om niet-beëindigingsfouten te rapporteren wanneer de cmdlet de invoerobjecten kan blijven verwerken. Beide methoden bieden een foutrecord die de hosttoepassing kan gebruiken om de oorzaak van de fout te onderzoeken.

Gebruik de volgende richtlijnen om te bepalen of een fout een beëindigings- of niet-beëindigingsfout is.

  • Een fout is een beëindigingsfout als deze voorkomt dat uw cmdlet het huidige object kan blijven verwerken of verdere invoerobjecten kan verwerken, ongeacht de inhoud ervan.

  • Een fout is een beëindigingsfout als u niet wilt dat uw cmdlet het huidige object of eventuele andere invoerobjecten blijft verwerken, ongeacht de inhoud ervan.

  • Een fout is een beëindigingsfout als deze optreedt in een cmdlet die geen object accepteert of retourneert, of als deze zich voordoet in een cmdlet die slechts één object accepteert of retourneert.

  • Een fout is een niet-beëindigingsfout als u wilt dat uw cmdlet het huidige object en eventuele andere invoerobjecten blijft verwerken.

  • Een fout is een niet-beëindigingsfout als deze is gerelateerd aan een specifiek invoerobject of een subset van invoerobjecten.

Zie ook

System.Management.Automation.Cmdlet.Throwterminatingerror*

System.Management.Automation.Cmdlet.WriteError

Windows PowerShell-foutrecords

Een Windows PowerShell-cmdlet schrijven