Een argumentenbereik valideren

In dit voorbeeld ziet u hoe u een validatieregel opgeeft die de Windows PowerShell runtime kan gebruiken om de minimum- en maximumwaarden van het parameterargument te controleren voordat de cmdlet wordt uitgevoerd. U stelt deze validatieregel in door het kenmerk ValidateRange te declareren.

Notitie

Zie System.Management.Automation.Validaterangeattributevoor meer informatie over de klasse die dit kenmerk definieert.

Een argumentbereik valideren

 • Voeg het kenmerk ValidateRange toe, zoals wordt weergegeven in de volgende code. In dit voorbeeld wordt een bereik van 0 tot 5 voor de InputData parameter opgegeven.

  [ValidateRange(0, 5)]
  [Parameter(Position = 0, Mandatory = true)]
  public int InputData
  {
   get { return inputData; }
   set { inputData = value; }
  }
  private int inputData;
  

Zie ValidateRange Attribute Declaratievoor meer informatie over het declareeren van dit kenmerk.

Zie ook

Declaratie van het kenmerk ValidateRange

Een Windows PowerShell-cmdlet schrijven