Declaratie van het kenmerk ValidateLength

Het kenmerk ValidateLength geeft het minimum- en maximumaantal tekens voor een parameterargument voor de cmdlet op. Dit kenmerk kan ook worden gebruikt door Windows PowerShell functies.

Syntaxis

[ValidateLength(int minLength, int maxlength)]

Parameters

MinLength (System.Int32) Vereist. Hiermee geeft u het minimale aantal tekens dat is toegestaan.

MaxLength (System.Int32) Vereist. Hiermee geeft u het maximum aantal tekens dat is toegestaan.

Opmerkingen

  • Zie How to Declare Input Validation Rules (Invoervalidatieregels declareeren) voor meer informatie over het declareeren van dit kenmerk.

  • Wanneer dit kenmerk niet wordt gebruikt, kan het bijbehorende parameterargument elke lengte hebben.

  • De Windows PowerShell runtime veroorzaakt een fout onder de volgende omstandigheden:

    • Wanneer de waarde van de MaxLength kenmerkparameter kleiner is dan de waarde van de MinLength kenmerkparameter.

    • Wanneer de MaxLength kenmerkparameter is ingesteld op 0.

    • Wanneer het argument geen tekenreeks is.

  • Het kenmerk ValidateLength wordt gedefinieerd door de klasse System.Management.Automation.Validatelengthattribute.

Zie ook

System.Management.Automation.Validatelengthattribute

Een Windows PowerShell-cmdlet schrijven