Het element Naam voor Weergave

Hiermee geeft u de naam op die wordt gebruikt om de weergave te identificeren.

Schema

  • Configuratie-element
  • ViewDefinitions Element
  • Element weergeven
  • Het element Naam

Syntax

<Name>ViewName</Name>

Kenmerken en elementen

In de volgende secties worden kenmerken, onderliggende elementen en het bovenliggende element van het Name element beschreven. Er is Name slechts één element toegestaan voor elke weergave.

Kenmerken

Geen.

Onderliggende elementen

Geen.

Bovenliggende elementen

Element Beschrijving
Element weergeven Hiermee definieert u een weergave die wordt gebruikt om de leden van een of meer .NET-objecten weer te geven.

Tekstwaarde

Geef een unieke, gebruiksvriendelijke naam op voor de weergave. Deze naam kan een verwijzing bevatten naar het type weergave (zoals een tabelweergave of lijstweergave), welk object of welke set objecten de weergave gebruikt, welke opdracht de objecten retourneert of een combinatie hiervan.

Opmerkingen

Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie over de verschillende typen weergaven: Tabelweergave,Lijstweergave, Bredeweergave en Aangepaste weergave.

Voorbeeld

In het volgende voorbeeld ziet u View een element dat een tabelweergave definieert voor het object System.Serviceprocess.Servicecontroller. De naam van de weergave is 'service'.

<View>
  <Name>service</Name>
  <ViewSelectedBy>
    <TypeName>System.ServiceProcess.ServiceController</TypeName>
  </ViewSelectedBy>
  <TableControl>...</TableControl>
</View>

Zie ook

Een lijstweergave maken

Een tabelweergave maken

Een brede weergave maken

Aangepaste besturingselementen maken

Element weergeven

Een PowerShell-opmaakbestand schrijven