Windows PowerShell-opmaakbestanden

Windows PowerShell bevat verschillende opmaakbestanden (.format.ps1xml) die zich in de installatiemap ( ) $pshome bevinden. Elk van deze bestanden definieert de standaardweergave voor een specifieke set .NET-objecten. Deze bestanden mogen nooit worden gewijzigd. U kunt ze echter gebruiken als referentie voor het maken van uw eigen aangepaste opmaakbestanden.

Certificate.Format.ps1xml Hiermee definieert u de weergave van objecten in het certificaatopslag, zoals x.509-certificaten en certificaatopslag.

DotNetTypes.Format.ps1xml Hiermee definieert u de weergave van diverse .NET-objecten, zoals CultureInfo, FileVersionInfo en EventLogEntry-objecten.

FileSystem.Format.ps1xml Hiermee definieert u de weergave van bestandssysteemobjecten, zoals bestands- en mapobjecten.

Help.Format.ps1xml Definieert de verschillende weergaven die worden gebruikt door de cmdlet Get-Help, zoals de gedetailleerde, volledige, parameters en voorbeeldweergaven.

PowerShellCore.Format.ps1xmlDefinieert de weergave van de objecten die worden gegenereerd door Windows PowerShell kern-cmdlets, zoals de objecten die worden geretourneerd door de cmdlets Get-Member en Get-History.

PowerShellTrace.Format.ps1xmlHiermee definieert u de weergave van traceerobjecten, zoals die worden gegenereerd door de cmdlet Trace-Command.

Registry.Format.ps1xml Hiermee definieert u de weergave van registerobjecten, zoals sleutel- en invoerobjecten.

Zie ook

Een Windows PowerShell-cmdlet schrijven